Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2017 - 2018

12 8.657

Đề kiểm tra 1 tiết kì 1 Lịch sử 9

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, tài liệu không chỉ hỗ trợ quá trình ôn luyện kiến thức Lịch sử 9 kì 1 đã học, mà còn giúp bạn làm quen nhiều dạng câu hỏi mẫu khác nhau.

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo năm:

A. Năm 1957                 B. Năm 1961

C. Năm 1947                 D. Năm 1949

Câu 2. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khi thành lập có bao nhiêu quốc gia thành viên?

A. 3                B. 4                C. 5                    D. 6

Câu 3. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa ra đời vào thời gian nào?

A. 12-10-1945        B. 1-10-1949        C. 12-1978              D. 8-8-1967

Câu 4. Ai là Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hoà Nam Phi?

A. Mao Trạch Đông

B. Nen-xơn Man-đê-la

C. Phi-đen-ca-xtơ-rô

D. Ba-ti-xta

Câu 5. Điền từ còn thiều vào dấu chấm (…):

Từ cuối năm năm 1958, các binh đoàn cách mạng do…(1)… làm Tổng chỉ huy đã liên tiếp mở các cuộc tiến công. Ngày…(2)…, chế độ độc tài …(3)…bị lật đổ. Cuộc cách mạng nhân dân ở …(4)… đã giành được thắng lợi.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. Nêu công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay.

Câu 2. Trình bày sự ra đời của ASEAN. Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi ra nhập ASEAN.

----------------------Hết---------------------

Đáp án đề kiểm tra 45 phút Lịch sử 9

Hướng dẫn các bước làm

Điểm

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu hỏi

1

2

3

4

Đáp án

A

C

B

B

(Đúng mỗi ý được 0.5đ)

Câu 5.

(1). Phi-đen. (2). 1-1-1959 (3). Ba-ti-xta (4). Cu-ba

(Đúng mỗi ý được 0.25đ)

 

 

II. TỰ LUẬN:

Câu 1. Nêu công cuộc cải cách- mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay.

+ Tháng 12/1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới với chủ trương lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách và mở cửa nhằm xây dựng Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh.

+ Sau hơn 20 năm cải cách - mở cửa, TQ đã thu được những thành tựu hết sức to lớn. nền kinh tế phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng lớn nhất thế giới (tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng TB hằng năm 9,6%, tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng gấp 15 lần, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt).

+ Về đối ngoại, TQ đã cải thiện quan hệ với nhiều nước, thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (1997) và Ma Cao (1999). Uy tín và vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Câu 2. Trình bày sự ra đời của ASEAN. Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi ra nhập ASEAN.

* Trình bày sự ra đời của ASEAN.

+ Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á ngày càng nhận thức rõ sự cần thiết phải cùng nhau hợp tác để phát triển, hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài...

+ Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước (In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan và Xin-ga-po).

* Thời cơ, thách thức:

Thời cơ:

- Được mở rộng thị trường.

- Tranh thủ nguồn vốn, khoa học-kĩ thuật của các nước phát triển hơn trong khu vực.

→ Thu hẹp khoảng cách với các nước, giúp nước ta phát triển nhanh hơn…

Thách thức:

- Sự khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ, thể chế chính trị…

- Nếu Việt Nam không bắt kịp với các nước sẽ bị tụt hậu về kinh tế, dễ bị hoà tan nếu sự du nhập của nền văn hoá ngoại lai khiến bản sắc văn hoá dân tộc mất đi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
12 8.657
Đề thi giữa kì 1 lớp 9 Xem thêm