Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (đại số) lớp 12 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (đại số) lớp 12 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016. Đề thi gồm 3 câu hỏi với thời gian làm bài là 45 phút, đã có đáp án và thang điểm cho từng câu hỏi. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2015 - 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN ĐẠI SỐ - LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 1

Câu 1 (6,0 điểm): Tính giá trị các biểu thức sau:
A = 8Đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12
B = Đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12+ log327
C = 3-5.272 + 0,252.25 + Đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12
D = 21Đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12

Câu 2 (2,0 điểm): Cho hàm số y = (3x2 - 4x + 1)Đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12

1) Tìm tập xác định của hàm số.

2) Tính đạo hàm của hàm số.

Câu 3 (2,0 điểm): Giải phương trình

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12= 8x3 + 20x2 + 18x + 9

----------Hết----------

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN ĐẠI SỐ - LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 2

Câu 1 (6,0 điểm): Tính giá trị các biểu thức sau:
A = 16Đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12
B = Đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12+ log4 + 16
C = 4-5.642 + 0,252.25 + Đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12
D = 16Đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12

Câu 2 (2,0 điểm): Cho hàm số y = (x2 - 4x + 3)Đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12

1) Tìm tập xác định của hàm số.

2) Tính đạo hàm của hàm số.

Câu 3 (2,0 điểm): Giải phương trình

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12= 8x3 + 20x2 + 18x + 9

----------Hết----------

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 12

Đánh giá bài viết
1 459
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm