Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (hình học) lớp 10 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

1 2.734

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (hình học) lớp 10 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016. Nội dung đề thi bám sát SGK môn Toán phần hình học chương trình lớp 10 nửa đầu học kì 1. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích và giúp các bạn học sinh đạt được điểm số cao trong kì thi giữa học kì 1 năm học 2016 - 2017 sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2014 - 2015

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN HÌNH HỌC - LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 1

Câu 1: (4,0 điểm) Cho các điểm A(2;-1); B(3;5); C(1;3)

1) Chứng minh rằng A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác

2) Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB và tọa độ trọng tâm của ΔABC

Câu 2: (2,0 điểm)

1) Cho bốn điểm A, B, C, D bất kỳ. Chứng minh rằng: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10

2) Cho tam giác vuông tại A có AB = a; AC = 2a. Tính độ dài của vectơ Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10

Câu 3: (4,0 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, D là điểm xác định bởi Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10

1) Phân tích vectơ Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10 theo hai vectơ Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10 và  Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10

2) Tìm số thực x sao cho Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10 đồng thời ba điểm D, E, G thẳng hàng.
3) Với mỗi điểm M, xác định điểm N thỏa mãn: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10. Tìm tập hợp các điểm N khi M chạy trên đường tròn tâm O bán kính R.

--------Hết---------

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN HÌNH HỌC - LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 2

Câu 1: (4,0 điểm) Cho có A(-1;2); B(5;3); C(3;1)

1) Chứng minh rằng A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác

2) Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng BC và tọa độ trọng tâm của ΔABC

Câu 2: (2,0 điểm)

1) Cho bốn điểm A, B, C, D bất kỳ. Chứng minh rằng: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10

2) Cho tam giác vuông tại B có BC = 3a; BA = a. Tính độ dài của vectơ Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10

Câu 3: (4,0 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Gọi G là trọng tâm ABC, P là điểm xác định bởi Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10

1) Phân tích vectơ Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10 theo hai vectơ Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10 và Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10

2) Tìm số thực x sao cho Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10 đồng thời ba điểm P, Q, G thẳng hàng.

3) Với mỗi điểm M, xác định điểm E thỏa mãn: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10. Tìm tập hợp các điểm E khi M chạy trên đường tròn tâm O bán kính R.

-------Hết-------

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán hình học lớp 10

Đánh giá bài viết
1 2.734
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm