Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2014 - 2015

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2014 - 2015 là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn, giúp các bạn ôn tập kiến thức môn Toán nửa đầu học kì I hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2015 - 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

Năm học 2014-2015

--------š&›---------

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN: Đại số - LỚP 10

(Thời gian: 45 phút)

Câu 1: (3,5 điểm). Cho hàm số: y = x2 - 4x + 3 có đồ thị (P).

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng d có phương trình: y = x - 1.

Câu 2: (4,0 điểm). Giải các phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 3: (1,5 điểm). Cho phương trình: x2 - 2x + 3m + 1 = 0.

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn: x12 + x22 - x1x2 = 16.

Câu 4: (1,0 điểm). Giải phương trình: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

Đánh giá bài viết
3 5.245
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm