Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 gồm 6 câu tự luận Toán 10, giúp các bạn ôn thi giữa kì I một cách chủ động và hiệu quả. Đáp án được đưa ra cuối đề thi, mời các bạn tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: TOÁN, Khối 10.

Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề.

Ngày thi 29/10/2016

Câu 1 (2,0 điểm). Tìm tập xác định của các hàm số sau:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 2 (2,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = x2 - 4x + 3.

Câu 3 (2,0 điểm).

a. Xác định m và n để đồ thị hàm số y = mx + n đi qua các điểm A(1; -5) và B(5; 3)

b. Lập phương trình Parabol (P) có đỉnh là I(3; -4) và đi qua điểm C(0; 5)

Câu 4 (1,0 điểm). Cho tứ giác ABCD có O là trung điểm cạnh AB. Chứng minh rằng:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 5 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là các điểm thỏa mãn:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

a. Hãy biểu diễn Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án theo Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

b. Chứng minh rằng M, N, P thẳng hàng.

Câu 6 (1,0 điểm).

a. Tìm m để hàm số y = (m + 2)x2 - 4(m - 3)x + m là hàm số chẵn.

b. Tìm m lớn hơn 2 để giá trị lớn nhất của hàm số y = 2x2 - 8mx + 3 trên [-1; 4] bằng 45.

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

Đánh giá bài viết
1 1.861
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm