Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22 năm 2018 - 2019

14 3.901

 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22 năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết và bảng ma trận 4 mức độ kèm theo giúp các em học sinh nắm được các dạng bài ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 5 đạt kết quả cao. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề cho các em học sinh đúng chuẩn theo TT 22.

Đề bài: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 theo TT 22

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Bài 1: Sáu mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm được viết là?: (0,5 điểm)

A. 64,18
B. 64,108
C. 6,018
D. 64,0108

Bài 2: Phân số \frac{35}{100}viết dưới dạng số thập phân là: (0,5 điểm)

A. 0,035
B. 0,35
C. 3,05
D. 3,5

Bài 3: Phần nguyên của số 632,54 là :(0,5điểm)

A. 54
B. 63254
C. 632
D. 632,54

Bài 4: Chữ số 5 trong số thập phân 487,54 có giá trị là? (0,5 điểm)

A. Phần mười
B. Phần trăm
C. Phần triệu
D. Phần nghìn

Bài 5: 7cm22mm2 = ..............cm2 số thích hợp viết vào chỗ chấm là: (0,5 điểm)

A. 7,2
B. 720
C. 7,02
D. 7200

Bài 6: Phân số thập phân là: (0,5 điểm)

A. \frac{27}{10}
B. \frac{27}{200}
C. \frac{35}{20}
D. \frac{27}{50}

Bài 7: Điền dấu < ; > ; =; thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 8 (2 điểm): Tính:

a. \frac{3}{5}+\frac{1}{6}

b. \frac{7}{9}-\frac{5}{9}

c. \frac{4}{5}\times\frac{1}{8}

d. \frac{1}{5}:\frac{4}{5}

Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a) 1,5 tấn = ……………kg

b) 5000m2 = ………. ha

Bài 10: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm)

34,075; 34,257; 37,303; 34,175

Bài 11: Một đội trồng rừng trung bình cứ 6 ngày trồng được 1800 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông? (2 điểm)

Đáp án: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 

Bài

1

2

3

4

5

6

Khoanh đúng

A

B

C

A

C

A

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 7

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 8

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a) 1,5 tấn = 1500 kg

b) 5000m2 = 0,5ha

Bài 10: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm)

34,075; 34,175; 34,257; 37,303;

Bài 11: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1800 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?(2 điểm)

Bài giải

12 ngày gấp 6 ngày số lần là: (0,25đ)

12 : 6 = 2 (lần) (0,5đ)

Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là: (0,25đ)

1800 x 2 = 3600 (cây) (0,5đ)

Đáp số: 3600 cây thông. (0,5 đ)

(Lưu ý: Học sinh làm cách rút về đơn vị vẫn đúng.)

Trung bình một ngày đội đó trồng được là: (0,2 5đ)

1800 : 6 = 300 (cây) (0, 5đ)

Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là:(0,25đ)

300 x 12 = 3600 (cây) (0,5đ)

Đáp số: 3600 cây thông. (0,5 đ)

Bảng ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1 30%

Mức 2 30%

Mức 3 30%

Mức 4 10%

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số thập phân: viết số thập phân,giá trị theo vị trí của chữ số trong số thập phân ; so sánh số thập phân

Số câu

6

       

1

   

6

1

Số điểm

3,0

       

1.0

   

3.0

1.0

Câu số

1,2,3,4,5,6

       

10

   

1,2,3,4,5,6

10

Đổi đơn vị đo diện tích, đo khối lượng

Số câu

             

1

 

1

Số điểm

             

1.0

 

1.0

Câu số

             

9

 

9

So sánh,phân số, thực hiện phép tính với phân số.

Số câu

   

1

1

       

1

1

Số điểm

   

1.0

2.0

       

1.0

2.0

Câu số

   

7

8

       

7

8

Giải toán bằng cách rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số

Số câu

         

1

     

1

Số điểm

         

2.0

     

2.0

Câu số

         

11

     

11

Tổng

Số câu

6

 

1

1

 

2

 

1

8

2

Số điểm

3,0

 

1,0

2,0

 

3,0

 

1.0

7.0

3.0

Đánh giá bài viết
14 3.901

Video đang được xem nhiều

Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm