Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2018 - 2019

1 3.007

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán đã hệ thống các kiến thức gồm các đề thi được chọn lọc dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 3, và các thầy cô giáo tham khảo ra đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN: TOÁN LỚP 3

Thời gian: 40 phút

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: 1 Điểm.

a. Số liền sau của 6359 là:

A. 6358

B. 6349

C. 6360

D. 6369

b. Trong các số: 8572, 7852 -5872 – 8752 số lớn nhất là:

A -8572

B -8752

C -7852

D -5872

Câu 2: 1 điểm.

Trong cùng một năm, ngày 27 tháng 3 là thứ 5, ngày 30 tháng 3 là thứ mấy?

Câu 3: 0,5 điểm.

Số gồm có 4 trăm, năm vạn, bảy ngàn, linh tám là:

A. 57408

B. 4578

C. 54708

D . 5478

Câu 4: 0,5 điểm

Số lớn nhất của số có bốn chữ số và số bé nhất có hai chữ số, tích của chúng là:

A. 99990

B . 89991

C .9999

D. 10000

Câu 5: 1 điểm

Chu vi hình vuông là 20 m cạnh của chúng là:

A. 80m

B. 5m

C. 4m

D. 16m

II. Tự luận

Câu 1: 2 điểm. (Đặt tính và tính):

a. 1729 + 3815

b. 1927 x 4

c. 7280 – 1738

d. 8289: 9

Câu 2: 1 điểm.

Tìm Y:

4536 : Y = 9

Câu 3: 2 điểm.

Một trại gà trong 3 ngày thu được 3150 quả trứng. Hỏi trong 8 ngày như thế trại gà sẽ thu được bao nhiêu quả trứng?

Câu 4: 1 điểm.

Em đọc tên các hình tam giác, tứ giác trong hình sau.

 Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán lớp 3

Câu 1:

- Đáp án: C . 6360

- Số lớn nhất: B -8752

Câu 2: Là chủ nhật

Câu 3:

A. 57408

Câu 4:

Đáp số: 99990

Câu 5:

Đáp số B. 5m

II. Tự luận

Câu 1: Học sinh tự tính

Câu 2:

Y = 504

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 3.007
Đề thi giữa kì 2 lớp 3 Xem thêm