Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Sinh học - Đề 10

1 69

Đề kiểm tra giữa kì 2 Sinh học 7

VnDoc xin giới thiệu tài liệu Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Sinh học - Đề 10 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập trắc nghiệm Sinh khác nhau hỗ trợ học sinh ôn luyện nhằm đạt kết quả cao trong đề thi giữa kì 2 lớp 7.

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 7 học kì 2 - Đề 10

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Tim ếch có bao nhiêu ngăn?

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 2. Lớp Lưỡng cư gồm các bộ

A. lưỡng cư có đuôi, lưỡng cư có chân, lưỡng cư không chân.

B. lưỡng cư không đuôi, lưỡng cư có đuôi, lưỡng cư không chân.

C. lưỡng cư không đuôi, lưỡng cư có đuôi, lưỡng cư có chân.

D. lưỡng cư không đuôi, lưỡng cư không chân, lưỡng cư có chân.

Câu 3. Khi nói về đặc điểm của thú mỏ vịt, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. chân không có màng bơi.

B. đẻ con.

C. con cái chưa có vú.

D. chỉ sống trong môi trường nước,

Câu 4. Khi nói về sự sinh trưởng và phát triển của thằn lằn, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. số lượng trứng nhiều, thụ tinh ngoài.

B. trứng phát triển hoàn toàn phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

C. quá trình lớn lên phải lột xác nhiều lần.

D. thụ tinh trong, số lượng trứng đẻ ít.

Câu 5. Loài động vật nào dưới đây có đuôi dài, ưa sống ở những nơi khô ráo, thích phơi nắng, có tập tính bò sát thân và đuôi vào đất?

A. cá cóc Tam Đảo.

B. thạch sùng.

C. thằn lằn bóng đuôi dài.

D. ếch đồng.

II. Tự luận

Câu 1. Trình bày đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư?

Câu 2. Hãy nối nội dung cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp:

Đại diện (A) Đặc điểm của hệ tuần hoàn (B)
1. Châu chấu a. Chưa phân hóa.
2. Thủy tức b. Hình thành chuỗi hạch (hạch não lớn, hạch dưới hầu, chuỗi hạch ngực và bụng).
3. Giun đất c. Hình mạng lưới.
4. Ếch đồng d. Hình chuỗi hạch ( hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng)
5. Trùng biến hình e. Hình ống (bộ não và tủy sống)

Câu 3. Chứng minh rằng đặc điểm của bộ nào Ăn sâu bọ thích nghi với chế độ ăn sâu bọ?

Đáp án đề kiểm tra Sinh học 7

I. Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: A

Câu 5: C

II. Tự luận

Câu 1.

- Sống vừa ở cạn, vừa ở nước.

- Da trần không có vảy, ẩm và nhầy.

- Là động vật biến nhiệt.

- Di chuyển bằng 4 chi, chi sau có màng bơi (trừ ếch giun là không có chi).

- Cơ quan hô hấp: bằng mang ở giai đoạn nòng nọc, bằng da và phổi ở cơ thể trưởng thành.

- Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha.

- Sinh sản ở dưới nước, phát triển qua biến thái.

Câu 2.

Đáp án: 1b, 2c, 3d, 4e, 5a.

Câu 3.

- Mõm kéo dài thành vòi ngắn.

- Bộ răng có nhiều răng, các răng đều nhọn, răng hàm có 3-4 mấu nhọn

- Thị giác kém phát triển, khứu giác kém phát triển

Đánh giá bài viết
1 69
Đề thi giữa kì 2 lớp 7 Xem thêm