Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Nguyễn Trãi, Thanh Hóa năm học 2015 - 2016

5 2.633

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Nguyễn Trãi, Thanh Hóa năm học 2015 - 2016 là tài liệu tham khảo chất lượng được chúng tôi sưu tầm, giúp các bạn học sinh thuận tiện hơn trong quá trình ôn tập và củng cố lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì II sắp tới.

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

5 đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Hóa học

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II

MÔN HOÁ HỌC LỚP 11

Năm học 2015 – 2016

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. 4,0 điểm

Hoàn thành sơ đồ biến đổi sau (mỗi mũi tên là một phản ứng, ghi rõ điều kiện)

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 có đáp án

Câu 2. 2,0 điểm

Nhận biết các khí sau bằng phương pháp hóa học: C2H2, C2H4 và C2H6.

Câu 3. 2,0 điểm

Nêu tính chất hóa học của etilen và viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 4. 2,0 điểm

Cho 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm etilen và axetilen tác dụng hết với dung dịch Br2 thì cần tối đa 64 gam brom.

a. Viết các PTHH xảy ra.

b. Tính % số mol mỗi khí.

Cho nguyên tử khối: H = 1, C = 12, O = 16, N = 14, Mg = 24, Cl = 35,5, Br = 80

Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học!

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11

Câu 1. 4,0 điểm

  1. CH C2H2 +3H2
  2. C2H2 + H2 C2H4
  3. C2H4 + H C2H6
  4. C2H6 + Cl2 C2H5Cl + HCl
  5. 2C2H C4H4
  6. C4H4 + H C4H6
  7. 3C2H2 C6H6
  8. C6H6 + Br C6H5Br

Nếu HS viết đúng mà thiếu đk thì được ½ số điểm!

Câu 2. 2,0 điểm

Lấy mỗi khí một ít để làm mẫu thử

Dùng dung dịch AgNO3/NH3 nhận biết được C2H2 có kết tủa vàng

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3→ Ag2C2 + NH4NO3

Dùng dung dịch Br2 nhận biết được C2H4.

C2H4 + Br2→ C2H4Br2

Còn lại là C2H6.

Nếu HS làm cách khác và viết đầy đủ phản ứng thì cũng cho điểm tối đa.

Câu 3. 2,0 điểm

Tính chất hóa học của etilen: Phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, phản ứng oxi hóa

C2H4 + H2→ C2H6

CH2=CH2→ (-CH2-CH2-)n

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH

Nêu tính chất hóa học đúng được 0,5 điểm

Mỗi tính chất viết PTHH minh họa đúng được 0,5 điểm

Câu 4. 2,0 điểm

a. PTHH

C2H4 + Br2→ C2H4Br2

C2H2 + 2Br2→ C2H2Br4

b. Đặt số mol mỗi khí lần lượt là x và y

Ta có: x + y = 6,72/22,4 = 0,3

Và: x + 2y = 64/160 = 0,4

Giải ra: x = 0,2, y = 0,1

% số mol C2H4 = 66,67%, % số mol C2H2 = 33,33%

Đánh giá bài viết
5 2.633
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm