Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 Phòng GD&ĐT Cẩm Phả, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

8 2.637

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 7

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 Phòng GD&ĐT Cẩm Phả, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017. Đây là tài liệu tham khảo hay do ban biên tập thư viện đề thi VnDoc sưu tầm để gửi tới quý thầy cô cùng các em học sinh đang trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho thi giữa học kì 2.

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Quảng Chu, Bắc Kạn năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 7

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Đăk Kroong, Kom Tum năm học 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 Phòng GD&ĐT Cẩm Phả, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017 Online

PHÒNG GD&ĐT CẨM PHẢ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm: (3.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): Em hãy lựa chọn đáp án đúng và ghi lại ra bài kiểm tra (mỗi ý đúng được 0.5 điểm)

1. Tác phẩm nào là thành tựu của văn học chữ Nôm thế kỉ XVI - XVII?

A. Quốc âm thi tập
B. Hồng Đức quốc âm thi tập
C. Thiên Nam ngữ lục
D. Thập giới cô hồn quốc ngữ văn

2. Ở thế kỉ XVI – XVII nước ta có những tôn giáo nào?

A. Nho giáo, Phật giáo.
B. Đạo giáo
C. Thiên chúa giáo
D. Tất cả các ý trên

3. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút diễn ra vào thời gian nào?

A. 1788
B. 1785
C. 1789
D. 1777

4. Câu thơ sau nói về nhân vật lịch sử nào?

"Mà nay áo vải cờ đào,
Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình"

A. Quang Trung
B. Nguyễn Ánh
C. Công chúa Lê Ngọc Hân
D. Quang Toản

Câu 2 (1.0 điểm): Nối các sự kiện ở cột B với niên đại ở cột A sao cho đúng

(mỗi ý đúng được 0.25 điểm).

Cột A

 

Cột B

1. 1771

 

a. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn.

2. 1777

 

b. Quang Trung đại phá quân Thanh

3. 1788

 

c. Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế

4. 1789

 

d. Phong trào Tây Sơn bùng nổ

Phần II. Tự luận: (7.0 điểm )

Câu 1 (4.0 điểm): Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn? Em có suy nghĩ gì về vai trò của Quang Trung – Nguyễn Huệ đối với lịch sử dân tộc?

Câu 2: (3.0 điểm): Chữ Quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào? Vì sao chữ cái La tinh ghi âm tiếng Việt trở thành chữ Quốc ngữ của nước ta cho đến ngày nay?

Đáp án đề thi gữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 7

Phần I. Phần trắc nghiệm: (3.0 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm) - Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

Đáp án

C

D

B

A

Câu 2: (1.0 điểm) - Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm

1 - d      2 - a      3 - c       4 - b

Phần II. Phần tự luận: (7.0 điểm)

Câu 1

* Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn:

  • Trước hết là nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức, bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta.
  • Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân đã góp phần quan trọng vào thắng lợi. Quang Trung là anh hùng vĩ đại của nhân dân ta thế kỉ XVIII.

* Học sinh trả lời theo ý hiểu của mình, có thể đạt 1 trong 2 những tiêu chí sau:

  • Đã lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.
  • Đồng thời, phong trào Tây Sơn và Quang Trung đã đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.

Câu 2

* Hoàn cảnh ra đời chữ Quốc ngữ:

  • Cho đến thế kỉ XVII, tiếng Việt đã phong phú và trong sáng. Một số giáo sĩ Phương Tây học tiếng Việt để truyền đạo Thiên Chúa.
  • Họ dùng chữ cái La-tinh để ghi âm tiếng Việt (trong đó giáo sĩ A-Lếch-Xăng đơ rốt là người có đóng góp quan trọng).

* Chữ cái La-tinh ghi âm tiếng Việt trở thành chữ Quốc ngữ của nước ta cho đến ngày nay, vì: Đây là chữ viết tiện lợi, khoa học, dễ hổ biến. Lúc đầu chỉ dùng trong việc truyền đạo, sau lan rộng ra trong nhân dân và trở thành chữ Quốc ngữ của nước ta cho đến ngày nay.

Đánh giá bài viết
8 2.637
Đề thi giữa kì 2 lớp 7 Xem thêm