Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

1 92

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016 có đáp án đi kèm, giúp các bạn học sinh lớp 12 nâng cao kỹ năng giải đề, để chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết môn Toán trong học kì II này. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Thủ Đức, TP. HCM năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

KIỂM TRA TẬP TRUNG
Môn: TOÁN – Khối 12 – Thời gian: 45 phút

Bài 1. (4đ) Cho tứ diện ABCD có A(5; -1; 0); B(-3; -1; 4); C(2; -1; 6); D(1; 2; 1).

a) Chứng minh ABC là tam giác vuông. Tính diện tích tam giác ABC.

b) Tính độ dài đường cao kẻ từ D của tứ diện ABCD.

c) Viết phương trình mặt cầu tâm D và tiếp xúc với mặt phẳng (ABC).

d) Tính góc giữa hai đường thẳng AB và CD.

Bài 2. (6đ) Viết phương trình mặt phẳng (P) trong các trường hợp sau:

a) (P) là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng MN với M(−1; 1; -2), N(3; 5; 0).

b) (P) đi qua 3 điểm A(1; 2; 3); B(2; 3; 4); C(4; 3; 2).

c) (P) đi qua D(1; -2; 2) và song song với mặt phẳng (α): 2x − y + z −11 = 0.

d) (P) đi qua 2 điểm E(-1; 2; 3); F(2; 1; -1) và vuông góc với mặt phẳng (β): x - y + 2z + 3 = 0.

e) (P) là tiếp diện của mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 − 4x + 6y − 2z + 5 = 0 tại H(0; -4; 3).

f) (P) tiếp xúc với mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 – 2x – 4y + 6z – 2 = 0 và song song với mặt phẳng (Q): 4x + 3y + 12z − 20 = 0.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 có đáp án

Đánh giá bài viết
1 92
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm