Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Tam Hưng, Hà Nội năm học 2015 - 2016

1 2.527

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Tam Hưng, Hà Nội năm học 2015 - 2016. Đề thi nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực học tập môn Toán của học sinh lớp 9 trong nửa đầu học kì 2. Đề thi gồm có 5 câu hỏi tự luận trong đó 4 câu đại số và 1 câu hình học với thời gian làm bài là 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán đại số lớp 9 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán hình học lớp 9 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 phòng GD&ĐT Bình Giang năm 2014 - 2015

TRƯỜNG THCS TAM HƯNG ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (2,0 điểm): Cho biểu thức: Đề thi giữa hk2 môn toán lớp 9

a) Rút gọn A.

b) Tìm x để A < 0.

Câu 2 (2,0 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.

Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong 4 ngày thì xong công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình trong 9 ngày rồi người thứ hai đến cùng làm tiếp trong 1 ngày nữa thì xong công việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì bao lâu xong việc?

Câu 3 (2,0 điểm): Cho hệ phương trình: Đề thi giữa hk2 môn toán lớp 9

a) Giải hệ (I) với m = 5.

b) Xác định giá trị của m để hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất và thỏa mãn: 2x + 3y = 12

Câu 4 (3,5 điểm)

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB và điểm M bất kì trên nửa đường tròn (M khác A và B). Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến Ax. Tia BM cắt Ax tại I; tia phân giác của góc IAM cắt nửa đường tròn tại E; cắt tia BM tại F; tia BE cắt Ax tại H, cắt AM tại K.

1. Chứng minh rằng: AEMB là tứ giác nội tiếp và AI2 = IM.MB

2. Chứng minh BAF là tam giác cân

3. Chứng minh rằng tứ giác AKFH là hình thoi.

Câu 5 (0,5 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Đề thi giữa hk2 môn toán lớp 9

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 9

Đáp án đề thi giữa hk2 môn toán lớp 9

Đáp án đề thi giữa hk2 môn toán lớp 9

Đáp án đề thi giữa hk2 môn toán lớp 9

Đánh giá bài viết
1 2.527
Đề thi giữa kì 2 lớp 9 Xem thêm