Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Kỳ Anh, Hà Tĩnh năm học 2016 - 2017

1 2.289

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Kỳ Anh, Hà Tĩnh năm học 2016 - 2017. Đề thi nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực học tập môn Vật lý trong nửa đầu học kì 2 của học sinh lớp 9. Nội dung đề thi bám sát kiến thức SGK, đảm bảo những em học sinh nắm chắc kiến thức chắc chắn sẽ làm được bài và đạt điểm khá trở lên. 

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2015 - 2016

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 năm học 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Kỳ Anh, Hà Tĩnh năm học 2016 - 2017 Online

PHÒNG GD&ĐT TX. KỲ ANH

Trường:............Lớp: ......
Họ tên: ...............

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: VẬT LÝ 9
Thời gian: 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng nhất trong mỗi câu sau:

Câu 1. Trong máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải có những bộ phận nào để có thể tạo ra dòng điện.

A. Cuộn dây dẫn có lõi thép.     
B. Nam châm điện và sợi dây nối dẫn nối hai cực của nam châm.
C. Cuộn dây dẫn và nam châm.   
D. Nam châm vĩnh cửu.

Câu 2. Chiếu 1 tia sáng tới từ không khí vào nước độ lớn góc khúc xạ như thế nào so với góc tới?

A. Lớn hơn.     B. Nhỏ hơn.
C. Bằng nhau.    D. Lúc lớn, lúc nhỏ luôn phiên thay đổi.

Câu 3. Dòng điện xoay chiều có thể được tạo nên từ

A. Pin.            B. Đinamô xe đạp.
C. Động cơ điện.     D. Ăcquy.

Câu 4. Để giảm hao phí trên đường dây khi truyền tải điện người ta thường dùng cách nào?

A. Tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn điện.    
B. Giảm công suất nguồn điện.
C. Giảm điện trở R.                         
D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 5. Với cùng một công suất điện truyền đi, công suất hao phí do tỏa nhiệt trên dây tải điện sẽ thay đổi thế nào nếu hiệu điện thế tăng lên 5 lần?

A. Tăng 5 lần.      B. Giảm 5 lần.
C. Tăng 25 lần.     D. Giảm 25 lần.

Câu 6. Ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ có tính chất là:

A. Ảnh thật, lớn hơn vật     B. Ảnh thật, nhỏ hơn vật.
C. Ảnh ảo, lớn hơn vật.     D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 7. Để cường độ dòng điện xoay chiều ta dùng:

A. Ampe kế xoay chiều.    B. Ampe kế một chiều.
C. Vôn kế xoay chiều.     D. Vôn kế một chiều.

Câu 8. Ảnh tạo bởi thấu kính phân kì luôn có tính chất là:

A. Ảnh thật, lớn hơn vật     B. Ảnh thật, nhỏ hơn vật.
C. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.     D. Ảnh ảo, lớn hơn vật.

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 1. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 8000 vòng, cuộn thứ cấp 400 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 180V. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp?

Câu 2. Một vật sáng AB = 2cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 24cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính 32cm.

a. Dựng ảnh A'B' của AB qua thấu kính, nêu đặc điểm của ảnh.

b. Xác định vị trí, độ cao của ảnh.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9

A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

B

B

A

D

D

A

C

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9

Đánh giá bài viết
1 2.289
Đề thi giữa kì 2 lớp 9 Xem thêm