Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

3 1.996
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT BẮC NINH ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA I NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT THÁI TỔ MÔN THI: VẬT 10
Ngày thi 25/10/2018
Thời gian 50 phút( không kể thời gian giao đề)
Câu 1. (2,5 điểm)
a. Nêu định nghĩa chuyển động tròn đều?
b. Chu của chuyển động tròn đều gì? Viết công thức liên hệ giữa chu tốc độ
góc?
c. Nêu các đặc điểm của véc vận tốc của chuyển động tròn đều.
Câu 2.(2 điểm)
Một chiếc thuyền chạy thẳng đều dọc theo bờ sông xuôi dòng nước từ bến A đến bến B
cách nhau 36km mất thời gian 1giờ30 phút. Vận tốc của dòng chảy 6km/h. Hãy tính:
a. Vận tốc của thuyền đối với dòng chảy.
b. Khoảng thời gian ngắn nhất để thuyền chạy ngược dòng từ bến B đến bến A.
Câu 3.(4 điểm)
Một vật khối lượng 0,5kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 2m/s. Sau
thời gian 4s, đi được quãng đường 24m. Biết vật luôn chịu tác dụng của lực kéo F
k
không đổi lực cản F
c
= 0,5N theo phương chuyển động.
a. Tìm gia tốc của vât? Vận tốc của vật cuối giây thứ 5?
b. Tìm quãng đường vật đi được trong giây thứ 5?
c. Tính độ lớn của lực kéo F
k
.
d. Sau 5s, nếu lực kéo ngừng tác dụng thì sau bao lâu vật sẽ dừng lại?
Câu 4.(1,5 điểm)
Người ta treo một cái đèn khối lượng m = 500g vào một giá đỡ
gồm hai thanh nhẹ AB AC như hình vẽ. Biết AB = 30cm,
AC = 50cm lấy g = 10 m/s
2
.
a. Hãy xác định lực tác dụng lên các thanh AB, AC.
b.Thanh nào thể thay thế được bằng một sợi dây? sao?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
…………………..HẾT………………
Đáp án
Điểm
Câu1.
(2,5
điểm)
a. Nêu được định nghĩa chuyển động tròn đều
b. Định nghĩa chu
Viết biểu thức
c. Nêu các đặc điểm của véc vận tốc của chuyển động tròn đều:
độ lớn, hướng
0,5đ
0,5đ
0,5đ
1 đ
Câu2.
(2điểm)
a. Chọn chiều dương ớng từ A đến B
Vận tốc của thuyền khi xuôi dòng v
13
= v
12
+v
23
= v
12
+ 6
=AB/1,5=24km/h
v
12
= 18km/h
b. Thời gian ngắn nhất để thuyền đi ngược ng từ B về A
1,3 12 23
12 /v v v km h
t =
13 12 23
36
3( )
12
AB AB
h
v v v
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu3.
(4điểm)
Chọn chiều dương là chiều chuyển động
a. Gia tốc của vật :
S = 2t +
=24
2 2
2.4 4 24 2 /
2
a
a m s
V
5
= 2 + 5.2 = 12m/s
b. Quãng đường vật chuyển động được trong giây thứ 5
S
5
S
4
= 11m
c. AD định luật II Niutơn ta : F
k
F
c
=
ma
0,5 1 1,5
k c
F F ma N
d. Sau t =5s lực kéo ngừng tác dụng thì vật chỉ chịu tác dụng của
lực cản , nên vật chuyển động chậm dần đều với vận tốc ban
đầu v
02
= v
5
=12m/s
Gia tốc chuyển động của vật khi đó a
2
=
2
1 /
c
F
m s
m
Thời gian vật chuyển động đến khi dừng lại :
t
2
= - v
02
/a
2
= 12s
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu4.
(1,5điểm)
-
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a.Vẽ hình, phân tích đúng lực
Tính được lực kéo căng AC = 6,25N
Tính được lực ép AB = 3,75N
b. Thay được AC bằng dây đó lực kéo căng
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/giai-bai-tap-vat-li-10

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Vật lý năm 2018 - 2019 

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Tài liệu gồm 4 bài tập tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.996
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm