Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh

Trang 1/3 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 1
Mã đề thi: 132
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM 2018 - 2019
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 45 phút
(25 câu trắc nghiệm)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Hình chóp có đường cao bằng
6a
, đáy là hình vuông cạnh
2a
có thể tích là
A.
3
6a
B.
3
a
3
2a
3
4
a
Câu 2: Hàm số
32
1
35
3
y xx x
= ++
đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.
( )
1; 3
B.
( )
;1−∞
( )
3;1
( )
2; +∞
Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số
4
1
yx
=
A.
0
B.
1
C.
2
D.
1
4
Câu 4: Đồ thị hàm số
42
23yx x=−−
có điểm cực đại là
A.
( )
0; 3
B.
0x =
( )
1; 4−−
D.
1x =
Câu 5: Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh ?
A.
8
B.
12
18
20
Câu 6: Cho hình lập phương có độ dài đường chéo bằng
23a
có thể tích bằng bao nhiêu ?
A.
3
12a
B.
3
8
a
3
a
3
24 3a
Câu 7: Cho hình chóp
.
S ABCD
có cạnh bên
SA
vuông góc với đáy
( )
ABCD
. Biết góc giữa cạnh SC và
đáy bằng
0
60
và đáy là hình chữ nhật có độ dài các cạnh
3, 4AB AD= =
. Tính thể tích khối chóp đã cho
A.
20 3
B.
60 3
20 2
60 2
Câu 8: Tính tổng các giá trị của tham số
m
sao cho đường thẳng
2
y xm= +
cắt đồ thị hàm số
22
1
x
y
x
=
+
tại hai điểm phân biệt
,
AB
sao cho
5AB =
A.
8
B.
10
2
12
Câu 9: Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
( )
32
1
3 52
3
fx x x x= +−
trên đoạn
[ ]
0; 2
A.
5
3
B.
1
C.
5
3
D.
0
Câu 10: Cho hàm số
(
)
y fx=
có đạo hàm
( ) ( )
( )
2
' 21 4fx x x=−−
với
xR∀∈
.
Hỏi hàm số
(
)
2
3yf x= +
đồng biến trên khoảng nào sau đây ?
A.
( )
;0
−∞
B.
1
;2
2



C.
( )
1; +∞
D.
( )
1;1
Câu 11: Cho hình chóp
.S ABC
độ dài các cạnh
SA a
=
,
6SB a=
2SC a=
. Hỏi thể tích lớn
nhất có thể của hình chóp đã cho bằng bao nhiêu ?
A.
3
2
6
a
B.
3
6
12
a
C.
3
12
3
a
D.
3
12
6
a
Trang 2/3 - Mã đề thi 132
Câu 12: Đồ thị hàm số
42
3yx x= +
và đường thẳng
4
y
=
có bao nhiêu giao điểm
A.
0
B.
1
2
4
Câu 13: Biết hàm số
( )
sin cosfx a xb x x
=−−
( )
0 x
π
<<
đạt cực trị tại
6
x
π
=
2
π
. Tính giá trị của
biểu thức
24
Sa b= +
.
A.
10
9
S =
B.
10S =
C.
9
10
S =
D.
4
3
S =
Câu 14: Tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số
( )
2
4
2
x
y
xx
+
=
A.
1
B.
4
3
2
Câu 15: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
32
1
21
3
y xx x
= +−+
tại điểm
1
1;
3
M



A.
32yx=
B.
32yx=−+
C.
2
3
yx
=
D.
2
3
yx=−+
Câu 16: Chọn đáp án đúng khi nói về tính đơn điệu của hàm số
1
1
x
y
x
+
=
?
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
( )
;1−∞
(
)
1;
+∞
B. Hàm số nghịch biến trên
R
C. Hàm số nghịch biến trên tập
( ) ( )
;1 1;−∞ +∞
D. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định
Câu 17: Có bao nhiêu giá trị nguyên của
m
để hàm số
(
)
32
2 32 1y m x mx x m
= ++ +
đồng biến trên
tập xác định của nó
A. 4
B. 3
Câu 18: Tìm m để hàm số
32
22y x mx mx=−+ +
đạt cực tiểu tại điểm
1x =
A.
1m =
B.
0m =
C.
1m =
D.
1
3
m
=
Câu 19: Hàm số
( )
fx
có đạo hàm
( )
2018 3
' (2 1)( 1)fx x x x= −+
có bao nhiêu điểm cực trị
A.
1
B.
3
4
2
Câu 20: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
21
2
x
y
x
+
=
A.
2y
=
B.
1x =
2x
=
2
x =
Câu 21: Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?
A.
6
B.
4
8
9
Câu 22: Đâu là công thức tính thể tích của khối lăng trụ với
,s
d
h
là chiều cao và diện tích đáy
A.
1
.s
3
d
Vh=
B.
1
.s
2
d
Vh=
C.
2
.
d
V hs
=
D.
.s
d
Vh=
Câu 23: Cho lăng trụ tam giác đều
.'' 'ABC A B C
có tất cả các cạnh bằng
a
. Tính khoảng cách từ
A
đến
mặt phẳng
( )
'A BC
A.
3
4
a
B.
21
7
a
C.
2
2
a
D.
6
4
a
Câu 24: Xác định dấu các hệ số
,,,abcd
của hàm số
32
y ax bx cx d= + ++
. Biết đồ thị của hàm số có
dạng như hình vẽ :
Trang 3/3 - Mã đề thi 132
A.
0, 0, 0, 0abcd
>>> <
B.
0, 0, 0, 0abcd><> >
0, 0, 0, 0abcd<<> >
0, 0, 0, 0abcd
><< >
Câu 25: Điều nào đúng sau đây khi nói về đồ thị hàm số bậc ba ?
A. Đồ thị luôn có điểm cực trị
B. Đồ thị luôn cắt trục hoành
C. Đồ thị nhận trục tung làm tiệm cận đứng
D. Đồ thị luôn tiếp xúc với trục hoành
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh. Tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 538
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm