Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt trường tiểu học Thạnh Thới An năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 trường tiểu học Thạnh Thới 3 năm học 2017- 2018 là đề thi định kì cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 có đáp án chi tiết và bảng ma trận đề thi và đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài ôn thi môn Tiếng Việt học kì 1. Mời các em cùng tham khảo.

Trường TH Thạnh Thới An 3

Lớp: 1....

Họ tên……………………………............

Thứ ....ngày .... tháng 12 năm 2017

Kiểm tra cuối HKI. Môn Tiếng Việt

Năm học: 2017- 2018

A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (7 điểm)

1. (M 1) Đọc đúng, to, rõ ràng các âm: (0,5 điểm)

o, b, ê, d

2. (M 1) Đọc đúng, to, rõ ràng các vần: (0,5 điểm)

in, ai, ot, ông.

3. (M 2) Đọc các từ ngữ: (2 điểm)

a) nhà, xe, bé, chú

b) công viên, chó đốm, xà beng, củ gừng.

4. (M 3) Đọc câu - đoạn: (4 điểm)

Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.

II. ĐỌC HIỂU: (3 điểm)

1. (M 2)

a) Điền vào chỗ trống: iên hay yên (0,5 điểm)

bãi b...̉.... ……xe

b) Điền vào chỗ trống thích hợp: c ,k, q (0,5 điểm)

.....ây đa ...uả nho

2. (M 3) Nối ô chữ cho phù hợp:

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

PHẦN VIẾT: (9 Điểm) Trình bày sạch đẹp 1điểm.

1- (M 1) Viết các vần: ia, im, at, iêng. (2 điểm)

2- (M 2) Viết các từ ngữ: viên phấn, cánh diều, chim cút, nền nhà. (3 điểm)

3- (M 3) Viết đoạn thơ: Khi đi em hỏi (4 điểm)

Khi về em chào

Miệng em chúm chím

Mẹ có yêu không nào?

ĐÁP ÁN, CÁCH CHO ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1 Năm học: 2017 - 2018

A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (7 điểm)

1. Đọc thành tiếng các âm (0,5 điểm)

- Đọc đúng, to, rõ ràng, tốc độ đọc phù hợp: 0,025 điểm/âm.

2. Đọc thành tiếng các vần (0,5 điểm)

- Đọc đúng, to, rõ ràng, tốc độ đọc phù hợp: 0,025 điểm/vần.

3. Đọc thành tiếng các từ ngữ (2 điểm)

- Đọc đúng, to, rõ ràng, tốc độ đọc phù hợp: 0,25 điểm/ từ ngữ.

4. Đọc câu - đoạn (4 điểm)

- Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy: 0,25 điểm/tiếng trong câu.

II. ĐỌC HIỂU (3 điểm)

1. Điền đúng vần và chữ thích hợ: 0,25 điểm/ từ)

2. (M 3) Nối ô chữ đúng: (2 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

PHẦN VIẾT: (9 điểm)

1-Viết các vần (2 điểm)

- Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0, 5 điểm/vần

- Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,2 điểm/ vần

2- Viết các từ ngữ ( 3 điểm)

- Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,75 điểm/từ

- Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,2 điểm/ từ

3- Viết câu ( 4 điểm)

- Viết đúng các từ ngữ trong khổ thơ, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 1 điểm/1 dòng thơ.

Ngoài đề thi trên các bạn có thể tham khảo các đề ôn tập chuẩn bị kiến thức môn Toán lớp 1 và môn Tiếng việt lớp 1 cho bài thi cuối học kì 1 lớp 1 mà VnDoc sưu tầm, chọn lọc đạt kết quả tốt nhất. Mời các em cùng các thầy cô thường xuyên cập nhật các tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 2.424
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt Xem thêm