Đề thi học kì 1 lớp 10 môn GDCD năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

Đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn GDCD năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, 1 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5.0 ĐIỂM)

Câu 1: Khoa học đã chứng minh cam là loại quả có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe con người, bởi nó chứa nhiều loại vitamin cần thiết cải thiện sức đề kháng. Những hiểu biết này thuộc giai đoạn nhận thức nào dưới đây?

A. Nhận thức cảm tính.

B. Nhận thức qui luật.

C. Nhận thức lí tính.

D. Nhận thức bản chất.

Câu 2: Cách thức vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng cho chúng ta thấy:

A. Cái cũ bị xóa bỏ.

B. Chất biến đổi lại bao hàm một lượng mới tương ứng.

C. Lượng đổi.

D. Cái mới ra đời.

Câu 3: Sự ra đời của cái mới

A. đơn giản.

B. dễ dàng.

C. quanh co, phức tạp.

D. thẳng tắp.

Câu 4: Để phân biệt chính xác giữa các sự vật hiện tượng chúng ta căn cứ vào......... của sự vật, hiện tượng.

A. mặt chất

B. mặt lượng

C. mặt chất và mặt lượng

D. thuộc tính bên ngoài

Câu 5: Có ý kiến cho rằng: “tình cảm của con người không quy định mặt lượng”

A. Vừa đúng vừa sai.

B. Đúng

C. Sai

D. Chỉ quy định mặt chất.

Câu 6: Có ý kiến cho rằng: “những con vật hai đầu mặt chất và mặt lượng không thống nhất với nhau”.

A. Đúng.

B. Sai.

C. Chỉ “mặt lượng” thống nhất.

D. Vừa đúng vừa sai.

Câu 7: Quy luật phủ định của phủ định là biểu thị sự phủ định biện chứng diễn ra…………., có chu kỳ (nói lên tính chất của chu kỳ và hình thức tiến lên của sự phát triển).

A. một lần.

B. ba lần.

C. bốn lần.

D. nhiều lần.

Câu 8: Sự tiếp xúc trực tiếp của các giác quan với sự vật, hiện tượng đem lại cho con người những hiểu biết về các đặc điểm bên ngoài của chúng gọi là giai đoạn nhận thức nào dưới đây

A. Nhận thức cảm tính.

C. Nhận thức trực tiếp.

B. Nhận thức đơn giản.

D. Nhận thức lí tính.

Câu 9: Học sinh trung học phổ thông phải học tập như thế nào để phù hợp với phủ định biện chứng?

A. Xóa bỏ hoàn toàn phương pháp học tập ở cấp trung học cơ sở.

B. Duy trì phương pháp học tập ở cấp trung học cơ sở.

C. Không thay đổi phương pháp học tập cũ.

D. Kế thừa có chọn lọc phương pháp học tập ở cấp trung học cơ sở.

Câu 10: Giai đoạn nhận thức nào đem lại cho con người những hiểu biết về các đặc điểm bên ngoài của sự vật, hiện tượng?

A. Nhận thức cảm tính.

C. Nhận thức khách quan.

B. Kết luận.

D. Nhận thức lí tính.

Câu 11: Giai đoạn nhận thức dựa trên các tài liệu do nhận thức cảm tính đem lại, nhờ các thao tác của tư duy như phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa,… tìm ra bản chất, qui luật của sự vật hiện tượng là

A. nhận thức cảm tính.

C. nhận thức bản chất.

B. nhận thức lí tính.

D. nhận thức bên trong.

Câu 12: Chất biểu thị:

A. Cả thuộc tính bên trong và bên ngoài.

B. Thuộc tính bên ngoài của sự vật, hiện tượng.

C. Thuộc tính do con người áp đặt.

D. Thuộc tính bên trong của sự vật, hiện tượng.

Câu 13: Trong cách thức vận động phát triển, mỗi sự vật hiện tượng đều có hai mặt thống nhất với nhau, đó là

A. điểm nút và bước nhảy.

C. chất và lượng.

B. độ và điểm nút.

D. bản chất và hiện tượng.

Câu 14: Ranh giới tồn tại của sự vật, hiện tượng được gọi là

A. Điểm nút.

B. Độ.

C. Chất

D. Bước nhảy.

Câu 15: Giữ lại những yếu tố tích cực còn thích hợp để phát triển cái mới là đặc điểm nào của phủ định biện chứng?

A. Tính phát huy.

C. Tính kế thừa.

B. Tính khách quan.

D. Tính phát triển.

Câu 16: Mặt chất và mặt lượng trong mỗi sự vật, hiện tượng luôn:

A. Tách rời nhau.

B. Ở bên cạnh nhau.

C. Hợp thành một khối.

D. Thống nhất với nhau.

Câu 17: Muối có màu trắng, vị mặn thuộc giai đoạn nhận thức nào dưới đây?

A. Nhận thức cảm tính.

B. Nhận thức lí tính.

C. Nhận thức máy móc.

D. Nhận thức bên ngoài.

Câu 18: Nơi xảy ra sự biến đổi về chất được gọi là:

A. Độ

B. Lượng

C. Bước nhảy

D. Điểm nút

Câu 19: Trong các hoạt động dưới đây hoạt động nào là cơ bản nhất?

A. Hoạt động chính trị.

B. Hoạt động sản xuất vật chất.

C. Hoạt động thực nghiệm khoa học.

D. Hoạt động xã hội.

Câu 20: Phủ định là:

A. Sự xóa bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.

B. Cái mới ra đời.

C. Cái cũ mất đi.

D. sự thay thế.

PHẦN 2. TỰ LUẬN (5.0 ĐIỂM)

Em hãy trình bày khái niệm thực tiễn và phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Nắm được vai trò của thực tiễn em vận dụng điều gì trong cuộc sống của mình?

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 10 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 10 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn GDCD năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.445
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm