Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP Hồ Chí Minh

Đề thi kì 1 môn Lịch sử lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 3 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1: (3.5 Điểm)

Sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 (trang 30) có viết: “Chế độ phong kiến Trung Quốc… đã đạt đến đỉnh cao của nó. So với các triều đại trước, kinh tế phát triển tương đối toàn diện. Cùng với các biện pháp giảm tô thuế, bớt sưu dịch…”

1.1 Đoạn văn trên đang đề cập đến triều đại nào của chế độ phong kiến Trung Quốc?

1.2 Trình bày những điều em đã được học về triều đại này.

1.3 Trong thời kỳ này về văn học có điểm gì nổi bật?

Câu 2: (3.5 điểm)

2.1 Hãy nêu thành tựu văn hóa Ấn Độ: Ấn Độ giáo và chữ viết. Những nước nào ở Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của chữ viết Ấn Độ?

2.2 Nền văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa Ấn Độ như thế nào? Em hãy kể tên một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở Việt Nam. Hãy nêu trách nhiệm của mình trong việc phát huy, giữ gìn, bảo vệ những công trình kiến trúc văn hóa đó.

Câu 3: (3.0 điểm)

3.1 Trình bày đời sống kinh tế và chính trị của lãnh địa phong kiến Tây Âu theo bảng sau: (Học sinh kẻ lại bảng vào giấy làm bài)

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Lịch sử

Câu Đáp án Điểm
1

Sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 (trang 30) có viết: “Chế độ phong kiến Trung Quốc… đã đạt đến đỉnh cao của nó. So với các triều đại trước, kinh tế phát triển tương đối toàn diện. Cùng với các biện pháp giảm tô thuế, bớt sưu dịch…”

1.1 Đoạn văn trên đang đề cập đến triều đại nào của chế độ phong kiến Trung Quốc?

1.2 Trình bày những điều em đã được học về triều đại này.

1.3 Trong thời kỳ này về văn học có điểm gì nổi bật?

3.5
1.1 Đoạn văn trên đang đề cập đến triều đại phong kiến: Nhà Đường 0.5

1.2 Trình bày những điều em đã được học về triều đại này.

❖ Nhà Đường thành lập (618 - 907).

- Năm 220, nhà Hán sụp đổ, Trung Quốc bước vào thời kì loạn lạc.

- 618: Lý Uyên lập ra nhà Đường.

❖ Nền kinh tế phát triển toàn diện.

- Giảm tô thuế, bớt sưu dịch, chia ruộng đất cho nông dân (chế độ quân điền). Khi nhận đất, nông dân phải đóng thuế tô, dung, điệu cho vua.

- Áp dụng kỹ thuật canh tác mới: sản lượng tăng nhiều hơn trước.

- Thủ công nghiệp (luyện sắt, đóng thuyền) và thương nghiệp (con đường tơ lụa) bước vào giai đoạn thịnh đạt.

❖ Bộ máy nhà nước.

- Bộ máy cai trị phong kiến được hoàn chỉnh, nâng cao quyền lực tuyệt đối của Hoàng đế.

- Các hoàng đế nhà Đường cử người thân tín cai quản các địa phương, các miền biên cương (Tiết độ sứ).

- Tổ chức các kỳ thi để tuyển chọn quan lại, mọi người dân đều được tham gia.

❖ Xâm lược mở rộng lãnh thổ.

- Xâm chiếm vùng Nội Mông, Tây Vực, bán đảo Triều Tiên, An Nam, Tây Tạng. Nhà Đường trở thành đế quốc phong kiến lớn nhất.

- 874, khởi nghĩa Hoàng Sào làm cho nhà Đường suy yếu, đến năm 907 thì bị lật đổ, Trung Quốc rơi vào thời kì Ngũ đại Thập quốc (907 - 960).

2.5


0.5


0.75


0.75


0.5

1.3 Trong thời kỳ này về văn học có điểm gì nổi bật?

❖ Trong thời kỳ này về văn học có điểm nổi bật: Thơ Đường

0.5
2

2.1 Hãy nêu thành tựu văn hóa Ấn Độ: Ấn Độ giáo và chữ viết. Những nước nào ở Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của chữ viết Ấn Độ?

2.2 Nền văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa Ấn Độ như -thế nào? Em hãy kể tên một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở Việt Nam. Hãy nêu trách nhiệm của mình trong việc phát huy, giữ gìn, bảo vệ những công trình kiến trúc văn hóa đó.

3.5

2.1 Hãy nêu thành tựu văn hóa Ấn Độ: Ấn Độ giáo và chữ viết. Những nước nào ở Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của chữ viết Ấn Độ?

❖ Thành tựu văn hóa Ấn Độ:

✓ Ấn Độ giáo.

– Ấn Độ giáo (Hindu giáo) bắt nguồn từ Bà La Môn giáo nên gắn bó mật thiết với người Ấn.

– Ấn Độ giáo thờ rất nhiều thần, nhưng chủ yếu là 3 thần: Brahma (thần Sáng tạo), Shiva (thần Hủy diệt), Vishnu (thần Bảo vệ).

– Kiến trúc tiêu biểu của Ấn Độ giáo là những ngôi đền bằng đá rất đồ sộ và nhiều tượng thần bằng đá, hoặc bằng đồng.

✓ Chữ viết.

– Người Ấn Độ có chữ viết từ rất sớm (3.000 năm TCN).

– Ban đầu là kiểu chữ Brahmi, chữ Pali rồi được nâng lên thành hệ chữ Phạn (Sanskrit), là cơ sở của chữ Hindu hiện nay.

✓Những nước ở Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của chữ viết Ấn Độ: Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Việt Nam (0.5 đ)

2.0


1.0


0.5


0.5

2.2 Nền văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa Ấn Độ như thế nào? Em hãy kể tên một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở Việt Nam. Hãy nêu trách nhiệm của mình trong việc phát huy, giữ gìn, bảo vệ những công trình kiến trúc văn hóa đó.

❖ Nền văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ: về tôn giáo (Phật giáo, Hindu), kiến trúc, điêu khắc (chùa, tượng, đền tháp).

✓ Một số công trình kiến trúc ở tiêu biểu Việt Nam: Khu di tích Mỹ Sơn, tháp Chàm …

✓ Học sinh nêu trách nhiệm của mình trong việc phát huy, giữ gìn, bảo vệ những công trình kiến trúc văn hóa ….

1.5


0.5


0.5


0.5

3

3.0

3.1 Trình bày đời sống kinh tế và chính trị của lãnh địa phong kiến Tây Âu theo bảng sau:

Đời sống kinh tế vả chính trị
Lãnh chúa

- Sống cuộc đời xa hoa, sung sướng

- Đối xử với nông nô hết sức tàn nhẫn.

Nông nô

- Là những người sản xuất chính, lệ thuộc vào lãnh chúa.

- Bị đóng tô, thuế thường rất nặng. Tô có khi tới 1/2 số sản phẩm thu được.

- Nông nô vẫn có gia đình, có nông cụ, gia súc riêng và được tự do trong sản xuất...

→ Nông nô mâu thuẫn với lãnh chúa: Vì vậy, nông nô đã nhiều lần nổi dậy chống lại các lãnh chúa.

0.5


1.0

3.2 Từ những kiến thức đã học em hãy cho biết đặc điểm kinh tế, chính trị của lãnh địa phong kiến Tây Âu:

✓ Đặc điểm kinh tế của lãnh địa: lãnh địa là một cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cung, tự cấp, tự túc.

✓ Đặc điểm chính trị của lãnh địa: lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lập, có quân đội, tòa án, pháp luật riêng, chế độ thuế khóa riêng, tiền tệ riêng … (Mỗi lãnh địa do một lãnh chúa cai trị riêng, nên quyền lực không tập trung vào tay vua.)

➔ Hình thành chế độ phong kiến phân quyền.

1.5

0.75


0.75

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 10 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 10 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP Hồ Chí Minh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 492
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm