Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2019-2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 1/2 – Mã đề 101
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đề gồm 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I M HỌC 2019-2020
Môn: TOÁN Lớp 11
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ 101
A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số
1
cos .y
x
A.
D
. B.
\ |
2
D k k Z
. C.
0; +D
. D.
.
Câu 2. Trong không gian cho tứ diện
ABCD
. Cặp đường thẳng nào sau đây chéo nhau?
A.
AD
.BC
B.
AB
.BC
C.
AD
.CD
D.
AB
.BD
Câu 3. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để phương trình
sin x m
có nghiệm.
A.
; 1 1;m  
. B.
1;m 
. C.
1;1m
. D.
;1m 
.
Câu 4. Trong không gian cho đường thẳng
a
mặt phẳng
( )
song song với nhau. Phát biểu nào sau
đây sai?
A. Có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng
a
và song song với
( )
.
B. Trong mặt phẳng
( )
có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng
a
.
C. Nếu một mặt phẳng
( )
chứa đường thẳng
a
và cắt
( )
theo giao tuyến
b
thì
b
song song với
a
.
D. Trong mặt phẳng
( )
có vô số đường thẳng chéo nhau với đường thẳng
a
.
Câu 5. Một hộp đựng 5 quả cầu đỏ 8 quả cầu vàng (các quả cầu n kính khác nhau). Hỏi có bao
nhiêu cách chọn ra 3 quả cầu cùng màu từ hộp trên?
A.
396.
B.
560.
C.
66.
D.
69.
Câu 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, cho điểm
3;0A
. Tìm tọa độ điểm
'A
ảnh của điểm A
qua phép quay tâm
O
, góc quay
0
.90
A.
' 0;3 .A
B.
' 0; 3 .A
C.
' 3;0 .A
D.
' 3;3 .A
Câu 7. Cho hai số tự nhiên k, n thỏa
1 k n
. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A.
k
n
n!
A .
k!( n k )!
B.
k
n
k!( n k )!
A .
n!
C.
k
n
( n k )!
A .
n!
D.
k
n
n!
A .
( n k )!
Câu 8. Trong mặt phẳng cho hình nh hành
ABCD
. Phép tịnh tiến theo vectơ
AB
biến điểm
D
thành
điểm nào sau đây?
A.
.A
B.
.B
C.
.C
D.
.D
Câu 9. Một công ty nhận được 50 hồ xin việc của 50 người khác nhau muốn xin việc vào công ty,
trong đó có 20 người biết tiếng Anh, 17 người biết tiếng Pháp 18 người không biết cả tiếng Anh và
tiếng Pháp. Công ty cần tuyển 5 người biết ít nhất một thứ tiếng Anh hoặc Pháp. Tính xác suất để trong
5 người được chọn có 3 người biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 2/2 – Mã đề 101
A.
351
.
201376
B.
1755
.
100688
C.
1
.
23
D.
5
.
100688
Câu 10. Tìm tâp giá trị
T
của hàm số
5 3siny x
.
A.
3;3T
. B.
1;1T  
. C.
2;8T
. D.
5;8T
.
Câu 11. Từ tập hợp
{1;2;3;4;5;6;7;8;9}X
, lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi
một khác nhau đồng thời luôn có mặt hai chữ số
4, 5
và hai chữ số này đứng cạnh nhau?
A.
78.
B.
114.
C.
189.
D.
135.
Câu 12. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập
{1;2;3;4;5;6;7;8;9}X
. Gọi A là biến cố: “số được chọn
số bé hơn 5”. Khi đó xác suất
( )P A
bằng:
A.
4
.
9
B.
1
.
2
C.
2
.
5
D.
5
.
9
Câu 13. Gọi
0
x
nghiệm âm lớn nhất của phương trình
sin9 3 cos7 sin 7 3 cos9x x x x
. Mệnh
đề nào sau đây đúng?
A.
0
; .
8 12
x
B.
0
; .
3 8
x
C.
0
; .
3
x
D.
0
;0 .
12
x
Câu 14. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, cho đường thẳng
: 3 0 d x y
đường tròn
2 2
: 7 8 20. C x y
tất cả bao nhiêu cặp điểm
,M N
thỏa:
, : 2 0
M d N C OM ON
?
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
0.
Câu 15. Trong khai triển biểu thức
10
(2 1)x
, hệ số của số hạng chứa
3
x
là:
A.
120.
B.
15360.
C.
128.
D.
960.
B. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Giải các phương trình sau:
a)
1
sin
2
x
. b)
2
4tan 5tan 1 0x x
.
Câu 2 (2,25 điểm). Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy là hình bình hành,
G
là trọng tâm tam giác
SAD
,
M
là trung điểm của
.AB
a) Chứng minh
/ / .AD SBC
b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng
SGM
.SAC
c) Gọi
( )
là mặt phẳng chứa
GM
và song song với
AC
,
( )
cắt
SD
tại
E
. Tính tỉ số
.
D
SE
S
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 3/2 – Mã đề 101
Câu 3 (0.75 điểm). Một thầy giáo có 20 quyển sách khác nhau gồm 7 quyển sách Toán, 5 quyển sách Lí
và 8 quyển sách Hóa. Thầy chọn ra 9 quyển sách để tặng cho học sinh. Hỏi thầy giáo đó có bao nhiêu
cách chọn sao cho số sách còn lại của thầy có đủ 3 môn?
……………… HẾT ………………
Mời các bạn cùng tham khảo
https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-11

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm nhiều tài liệu học tập môn Toán lớp 11 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi dưới đây gồm có 15 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2019-2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm