Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Đông Hưng Hà, Thái Bình năm học 2019-2020

S GD&ĐT TỈNH THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT ĐÔNG HƯNG HÀ
MÃ ĐỀ 001
ĐỀ THI CHẤT LƯNG HC K I
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 60 phút ( 40 câu)
Câu 1: Tìm
m
để phương trình
sin
2 1 cos2 5m x m x
vô nghiệm
A)
2
1m
B)
2
1m
C)
1m
D)
2m
Câu 2: Phương trình
tan 2cos 1 0x x
có nghiệm là:
A)
B)
C)
,
2
2
3
x
k
k
x k
D)
,
2
6
x
k
k
x k
Câu 3: S các số t nhiên gồm 4 ch s là:
A)
4
9
B)
4
1
0
C)
3
1
0
D)
3
9
.10
Câu 4: Phương trình
2
c
os 3cos 2 0x x
có nghiệm là:
A)
2
,x k k
B)
,x
k k
C)
2
,
2
x k k
D)
,
2
x
k k
Câu 5: S các số hng trong khai trin ca nh thc
2018
2019x
A)
2
020
B)
2
019
C)
2
018
D)
2
017
Câu 6: Trong mt phng tọa độ
O
xy
. Cho đim
2; 4M
Phép vị t tâm O t s
1
2
k
biến
M
thành
'M
có tọa độ là:
A)
1;2
B)
4; 8
C)
1; 2
D)
2;1
Câu 7: Vi
,k
n
là các s nguyên dương thỏa mãn
k
n
. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các
mệnh đề sau:
A)
!
!
k
n
n
A
n
k
B)
!
!
k
n
n
k
A
n
C)
!
!
k
n
k
A
n
D)
!
;
!
k
n
n
A
k
Câu 8: Mt cp s cộng số hng th 2 bng 4, s hng th 5 bằng 7 . Tính số hng th
2019 ca cp s cộng đó.
A) 2019 B) 2022 C) 2021 D) 2020
Câu 9: Phương trình
c
os 0x
có nghiệm là:
A)
2
,x k k
B)
,
2
x
k k
C)
2
,
2
x k k
D)
,x
k k
Câu 10: S cách chọn 3 bông hoa từ một bó gồm 7 bông hoa khác nhau là:
A)
3
7
A
B)
7
7
C
C)
3
7
C
D)
7
7
A
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 11: Phép vị t m O tỉ s
2k
biến
A
thành
'A
khi đó:
A)
1
'
2
O
A OA
B)
'
2OA OA
C)
2
'OA OA
D)
'
2OA OA
Câu 12: Trong không gian, cho hai mt phng phân biệt
(
)
(
)
. S các vị trí tương
đối gia
(
)
(
)
là:
A) 1 B) 3 C) 2 D) 4
Câu 13: Cho t diện đều
A
BCD
cnh bng
a
. Gi
M
trung điểm ca cnh
A
C
.
Mt phng
(
)
qua
M
song song vi
A
B
A
D
. Tính diện tích thiết din ca mt phng
(
)
ct t din
A
BCD
.
A)
2
3
1
6
a
. B)
2
3
4
a
. C)
2
1
6a
. D)
2
4a
.
Câu 14: Có bao nhiêu cách xếp 4 bạn vào một bàn ngang ?
A)
4
!
B)
4
C)
3
!
D)
6
4
Câu 15: Trong mt phng tọa độ
O
xy
. Cho véc
4;2v
điểm
1;3A
. Qua phép tịnh
tiến theo véc tơ
v
điểm
A
là ảnh của điểm
B
. Khi đó tọa độ ca
B
là:
A)
5; 5
B)
3;1
C)
3; 1
D)
5;5
Câu 16: Trong các dãy số sau dãy số nào là cấp s cng?
A)
1
;3; 3;4.
B)
3
; 5; 7
C)
2
; 1; 4; 7.
D)
2
;4;8;16 ;32.
Câu 17: Mt cu th sút bóng vào cầu môn. Xác suất thành công của cu th đó
3
7
. Xác
suất để trong hai ln sút, cầu th sút thành công ít nhất 1 lần là:
A)
3
3
49
B)
1
2
49
C)
2
7
49
D)
1
6
49
Câu 18: Tìm tập xác đnh của hàm số
t
any x
là:
A)
\ ,D k k
B)
D
C)
\
,
2
D k k
D)
\
,
4
D k k
Câu 19: Gieo một con súc sắc cân đối đng cht 1 lần, xác suất để mt chm chn xut hin
là:
A)
1
2
B)
2
3
C)
1
3
D)
1
6
Câu 20: Cho y s
n
u
xác định bi
1
1
2
3
1, 1
n n
u
u u n
. S hng th 3 của y số đã
cho là
A) 17 B) 14 C) 16 D) 15
Câu 21: Trong mt phng tọa độ
O
xy
. Cho đường tròn
 
2 2
: 2 1 1C x y
. Phép vị t
tâm
O
t s
2k
biến đường tròn
C
thành đường tròn
'C
. Khi đó
'C
phương trình
là:
A)
2 2
4 2 1x y
B)
2
2
1
1
4
2
x y
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
C)
2 2
4 2 4x y
D)
2 2
4 2 4x y
Câu 22: Cho nh chóp
.S
ABCD
đáy hình bình hành
A
BCD
. Giao tuyến ca hai
mt phng
(
)SAD
(
)SBC
là đường thng song song với đường thẳng nào sau đây?
A)
.S
C
B)
.B
C
C)
.B
D
D)
.A
C
Câu 23: Cho hình vuông
A
BCD
, gi
O
giao điểm ca
,A
C BD
như hình vẽ ới đây.
Phép quay tâm
O
góc quay
0
9
0
biến điểm
A
thành điểm nào ?
O
D
C
B
A
A)
A
B)
C
C)
B
D)
D
Câu 24: Biết
x
số hng ca cp s cng

thỏa mãn
9
27 45 ... 2304x
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A)
2
80 290x
B)
2
90x
C)
2
70 280x
D)
2
70x
Câu 25: Các mặt bên của hình lăng trụ là hình gì?
A) Hình chữ nht. B) Hình thoi.
C) Hình bình hành. D) Hình tam giác.
Câu 26: Gi
T
tập hợp các số t nhiên gồm 6 ch s lập được t các chữ s
1;3;4;5;6;8;9
. Tổng các phần t ca
T
bng
A) 67227
6
10 1
B) 67229
6
10 1
C) 67230
6
10 1
D) 67228
6
10 1
Câu 27: 7 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh 10 viên bi vàng khác nhau từng đôi một. Hỏi
bao nhiêu cách lấy 3 viên bi có đủ ba màu.
A) 1380 B) 3014 C) 560 D) 2300
Câu 28: Phương trình
2
sin 1 cos cos 0x x x m
đúng 5 nghiệm thuc
0;2
khi
và chỉ khi
;m a b
. Khi đó tổng
a
b
là:
A)
1
4
B)
1
2
C)
2
D)
1
Câu 29: Gi
S
là tập các s t nhiên có 3 ch s được lp t tp
0;1;2;3;4;5;6;7;8;9A
.
Chn ngẫu nhiên một s t tp
S
. Tính xác suất để chọn đưc s tích các chữ s bng
30.
A)
1
1
08
B)
1
5
0
C)
1
7
5
D)
3
4
3
.10
Câu 30: H s ca s hng cha
9
x
trong khai trin
3
0
2
2
; 0x x
x
là:
A)
1
7 17
30
2 .C
B)
1
3 13
30
2 .C
C)
1
3 13
30
2 .C
D)
1
7 17
30
2 .C
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Đông Hưng Hà, Thái Bình năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo và tài về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Đông Hưng Hà, Thái Bình năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới các bạn cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề thi trong thời gian 60 phút và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Đông Hưng Hà, Thái Bình năm học 2019-2020, mong rằng qua đây các bạn có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn lớp 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 23
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm