Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm học 2019-2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 1/28 - Mã đề thi 169
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN HUỆ
ĐỀ THI HỌC I LỚP 12 NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
đề thi 169
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ tên thí sinh: ................................................................................ SBD: ..................
Câu 1: Cho hàm số
2
2
logy x
 hng đnh nào sa đ sai?
A. Hàm số đồng biến trên
0;
B. Hàm số nghch biến trên
;0
C. Đồ th hàm số có một tiệm cận ngang D. Đồ th hàm số có một tiệm cận đứng
Câu 2: hoảng đồng biến của hàm số
2
2y x x
A.
1; 2
B.
;1
C.
D.
0;1
Câu 3: Thể tích khối cầ có bán kính
6cm
A.
3
216 cm
B.
3
288 cm
C.
3
432 cm
D.
3
864 cm
Câu 4: Cho hàm số
( )y f x
xác đnh, liên tục trên
R
và có bảng biến thiên
hng đnh nào sa đ đúng?
A. Phương trình
0f x
có 2 nghiệm B. Hàm số có đúng một cực tr
C. Hàm số có giá tr nhỏ nhất bằng
3
D. Hàm số có giá tr lớn nhất bằng 1
Câu 5: Hàm số
2
3 3
x
y x x e
có đạo hàm là
A.
2 3
x
x e
B.
3
x
xe
C.
2 x
x x e
D.
2 x
x e
Câu 6: Điểm cực đại của đồ th hàm số
3 2
3 2y x x
A.
2;0
B.
0;2
C.
( 2;6)
D.
2; 18
Câu 7: Cho hàm số
( )y f x
có đồ th là đưng cong trong hình ưới đ
Tìm số nghiệm thực của phương trình
( ) 1f x
O
x
y
2
1
A. 2 B. 3 C. 1 D. 0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 2/28 - Mã đề thi 169
Câu 8: Trong các hàm số sa, hàm số nào đồng biến trên
?
A.
4 2
2 3y x x
B.
1
2 3
x
y
x
C.
3
4 5y x x
D.
2
1y x x
Câu 9: Hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sa:
hng đnh nào sa đ là đúng?
A. Hàm số nghch biến trên
B. Hàm số nghch biến trên
\ 2
C. Hàm số nghch biến trên
;2 ; 2; 
D. Hàm số đồng biến trên
;2 ; 2; 
Câu 10: Hàm số
y f x
có đạo hàm là
2 3
'( ) ( 1) (2 3 )f x x x x
 ố điểm cực tr của hàm số
f x
A. 0 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 11: Tiệm cận đứng của đồ th hàm số
1
1
x
y
x
là đưng thng có phương trình
A.
1y
B.
1x
C.
1y
D.
1x
Câu 12: Cho
1
2
1
log
5
a
 hng đnh nào sa đ đúng?
A.
2
log 5 a
B.
2 2
5
log 25 log 5
2
a
C.
5
2
log 4
a
D.
2 2
1 1
log log 3
5 25
a
Câu 13: Với
, a b
là hai số thực ương và
1a
,
log
a
a b
bằng
A.
2 log
a
b
B.
1 1
log
2 2
a
b
C.
2 2log
a
b
D.
1
log
2
a
b
Câu 14: Tập xác đnh
D
của hàm số
3 2
log logy x
A.
D
B.
0;1D
C.
0;D 
D.
1;D 
Câu 15: Tập xác đnh
D
của hàm số
2
2y x
A.
2;D 
B.
D
C.
;2D 
D.
\ 2D
Câu 16: Cho khối nón độ ài đưng sinh bằng
5a
chiề cao bằng
a
Thể tích của khối nón đã
cho bằng
A.
3
2 a
B.
3
4 5
3
a
C.
3
4
3
a
D.
3
2
3
a
Câu 17: Cho nh chóp
S ABCD
đá hình ch nhật
( ), , 2SA ABCD AB a AD a
, góc giữa
SC
và mặt đá là
0
45
 Tính thể tích của khối chóp
S ABCD
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 3/28 - Mã đề thi 169
A.
3
2 5
2
a
V
B.
3
5
3
a
V
C.
3
2 5
15
a
V
D.
3
2 5
3
a
V
Câu 18: Một hình đa iện các mặt các tam giác Gọi
M
C
lần lưt số mặt s cạnh của
hình đa iện đó hng đnh nào sa đ đúng?
A.
3 2M C
B.
2C M
C.
3 2C M
D.
M C
Câu 19: Tính thể tích của khối lập phương
' ' ' 'ABCDA B C D
, biết
' 6AC a
A.
3
2a
B.
3
6a
C.
3
a
D.
3
2 2a
Câu 20: Cho hình chữ nhật
ABCD
2 AB AD
Qa hình chữ nhật đã cho qanh
AD
AB
ta
đưc hai hình trụ tròn xoa có thể tích lần lưt là
1 2
, V V
hng đnh nào ưới đ đúng?
A.
1 2
2 V V
B.
2 1
4 V V
C.
1 2
4 V V
D.
2 1
2 V V
Câu 21: Biết
2 4 2 1
2
log 6log 4log logx a b c
với
, ,a b c
các số thực ương bất kì hng đnh nào
sa đ đúng?
A.
B.
C.
3 2
x a b c
D.
3
2
ac
x
b
Câu 22: Cho các hàm số
x
y a
x
y b
với
,a b
là những số thực ương khác
1
có đồ th như hình vẽ
Đưng thng
3y
cắt trục tng, đồ th hàm số
x
y a
x
y b
lần lưt tại
, ,H M N
Biết rằng
2 3HM MN
, khng đnh nào sa đ đúng?
.
A.
5 3
a b
B.
C.
3 5
a b
D.
2 3
a b
Câu 23: Một oanh nghiệp sản xất bán một loại sản phm với giá 45 (ngàn đồng) mi sản phm, tại
giá bán nà khách hàng sẽ ma 60 sản phm mi tháng oanh nghiệp ự đnh tng giá bán họ ước
tính rằng nế tng 2 (ngàn đồng) trong giá bán thì mi tháng sẽ bán ít hơn 6 sản phm Biết rằng chi phí
sản xất mi sản phm 2Ꞡ (ngàn đồng) Hỏi oanh nghiệp nên bán sản phm với giá nào để li nhận
th đưc là lớn nhất ?
A. 4Ꞡngàn đồng B. 46 ngàn đồng C. 48 ngàn đồng D. 49 ngàn đồng
Câu 24: Một chất điểm chển động theo q lật
2 3
6 S t t
Vận tốc v (m/s) của chển động đạt giá
tr lớn nhất tại thi điểm t (s) bằng
A. 2 (s) B. 12 (s) C. 6 (s) D. 4 (s)
Câu 25: Tìm
m
để hàm số
3
2 2
( ) ( 2) ( 2) ( 8) 1
3
x
f x m m x m x m
nghch biến trên
A.
B.
C.
m
D.
Câu 26: Cho hình nón có chiề cao bằng
4
bán nh đá bằng
3
 Cắt hình nón đã cho bởi mặt phng
đi qa đỉnh và cách tm của đá một khoảng bằng
2
, ta đưc thiết iện có iện tích bằng

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm học 2019

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 4 mã đề, mỗi đề tổng hợp 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm trong thời gian 90 phút và có đáp án kèm theo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm học 2019-2020, mong rằng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu ôn tập môn Toán nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 426
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm