Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 2 được biên tập bám sát chương trình học SGK tiếng Anh 2 My Phonics 2 giúp các em học sinh lớp 2 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm kì 1 hiệu quả.

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen and circle a or b.

There is one example (0).

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có file nghe

Question 2: Listen and tick (V) the picture with the suitable beginning sound.

There is one example (0).

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có file nghe

PART 2: READING AND WRITING

Question 3: Look and put a tick (V).

There is one example (0).

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có file nghe

Question 4: Look and circle.

There is one example (0).

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có file nghe

ĐÁP ÁN

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen and circle a or b. There is one example (0).

1. a; 2. b; 3. a; 4. b;

Question 2: Listen and tick (V) the picture with the suitable beginning sound. There is one example (0).

1. snake; 2. olive; 3. tea;

4. rabbit; 5. quilt; 6. pen;

PART 2: READING AND WRITING

Question 3: Look and put a tick (V). There is one example (0).

1. r; 2. o; 3. q; 4. p;

Question 4: Look and put a tick (V). There is one example (0).

1. quiz, queen

2. parrot, pen

Download đề thi, đáp án & file nghe mp3 tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 6.451
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm