Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019

40 21.444
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN TẬP HỌC 1 LỚP 2 MÔN TIẾNG ANH
ĐỀ 01
Bài 1: Nối.
planet swim whale clown plane
Bài 2: Điền từ phù hợp.
1. ……………… 2. ……………..
3. …………….. 4. ……………….
Bài 3: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống sau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. fl_ _er 2. h_ _ se
3. _ _actor 4. si _ _
5. g _ apes
Bài 4: Nhìn tranh viết thành câu hoàn chỉnh:
1. I / chocolate / like /.
………………………………………………….
2 . This / my / is / father / .
…………………………………………………..
3. My / mother / a good cook / is .
………………………………............................
4. I / see / can / a / star.
…………………………………….........................
Bài 5: Chọn từ cách phát âm khác:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. rain train star snail
2. ball park hall small
3. swim skip ski skate
4. train tall ball hall
5. chips climb chicken chocolate
ĐỀ 02
I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng với tranh. (2đ)
ng cl ch gr
si_ _
_ _ ips
_ _apes
_ _ ean
II. Nối từ với tranh ơng ứng. (3đ)
dress house
flower clock

Ôn thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh có đáp án

Bộ đề kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 2 cuối học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau với hình ảnh minh họa dễ hiểu giúp học sinh lớp 2 luyện thi hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 2 khác:

Đánh giá bài viết
40 21.444
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Xem thêm