Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Bộ đề kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 2 cuối học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 1 lớp 2 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau với hình ảnh minh họa dễ hiểu giúp học sinh lớp 2 luyện thi hiệu quả.

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

Bài 1. Nối

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Bài 2. Điền từ thích hợp

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Bài 3: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống sau:

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Bài 4: Nhìn tranh viết thành câu hoàn chỉnh:

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Bài 5: Chọn từ có cách phát âm khác:

1. rain train star snail
2. ball park hall small
3. swim skip ski skate
4. train tall ball hall
5. chips climb chicken chocolate

Đáp án Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

Bài 1. Nối

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Bài 2. Điền từ thích hợp

1 - teeth

2 - train

3 - swan

4 - crown

Bài 3: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống sau

1 - flower

2 - house

3 - tractor

4 - sing

5 - grapes

Bài 4: Nhìn tranh viết thành câu hoàn chỉnh:

1 - I like chocolate.

2 - This is my father.

3 - My mother is a good cook.

4 - I can see a star.

Bài 5: Chọn từ có cách phát âm khác:

1 - star

2 - park

3 - swim

4 - train

5 - climb

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2019 - 2020

I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng với tranh.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

II. Nối từ với tranh tương ứng. (3đ)

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

III. Khoanh tròn từ khác loại. (4đ)

1. Chips Chicken Rain
2. mother dress father
3. ball bread chocolate
4. grapes sing read

IV. Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý. (1đ)

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đáp án Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2019 - 2020

I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng với tranh.

1 - sing; 2 - chips; 3 - grapes; 4 - clean

II. Nối từ với tranh tương ứng. (3đ)

III. Khoanh tròn từ khác loại. (4đ)

1 - rain; 2 - dress; 3 - ball; 4 - grapes

IV. Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý. (1đ)

1 - I like chicken

2 - She has a new dress.

Trên đây là Bộ đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 2 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
83 56.287
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm