Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án theo giáo trình Family and Friends 2 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 2 khác nhau giúp các em học sinh lớp 2 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Look and read. Put a (√) or a (X).There is an example.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2

II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one example.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2

III. Order the words. There is one example.

0. She's / student. / a/

She’s a student.

1. my / It’s / ice cream. / brother’s

______________________________

2. isn’t / a / She / teacher.

______________________________

3. slide. / It’s / the / under

_______________________________

4. your / teddy bear? / Where’s

_______________________________

5. is / This / my / mom.

_______________________________

6. a / He’s / farmer.

_______________________________

IV. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers.There are two examples.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2

ĐÁP ÁN

I. Look and read. Put a (√) or a (X).There are two examples.

1 - V; 2 - X; 3 - V; 4 - X

II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one example.

1 - hand; 2 - eyes; 3 - doll; 4 - car

III. Order the words. There is one example.

1 - It’s my brother’s ice-cream.

2 - She isn’t a teacher.

3 - It’s under the slide.

4 - Where’s your teddy bear?

5 - This is my mom.

6 - He’s a farmer.

IV. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers.There are two examples.

1 - pool

2 - ball

3 - duck

4 - doll

5 - kite

6 - four

Trên đây là Đề kiểm thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
22 7.336
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Xem thêm