Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 Trường Tiểu học Kim Đồng

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Ma trận nội dung kiểm tra kiến thức đọc hiểu cuối học 1 lớp 2
Mạch kiến
thức, năng
Số câu,
số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
Đọc thành
tiếng
Số câu
4
4
Số điểm
4.0
4.0
Đọc thầm
làm bài tập
Số câu
5
2
7
Số điểm
4.5
1.5
6.0
Tổng
Số câu
9
2
11
Số điểm
8.5
1.5
10.0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Ma trận câu hỏi phần kiểm tra đọc hiểu cuối học 1, lớp 2
Mạch kiến
thức, năng
Số câu,
số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Đọc thành
tiếng
Số câu
4
Câu số
1,2,3,4
Đọc thầm
làm bài tập
Số câu
5
2
Câu số
1,2,3,4,7
5,6
Tổng số câu
9
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường Tiểu học Kim Đồng KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC I
Họ tên:......................... Năm học 2019 -2020
Lớp 2/..... Môn: Tiếng Việt - Khối 2
Ngày thi: 23 / 12 / 2019
Thời gian làm bài: 40 phút
Điểm đọc
Điểm viết
Điểm chung
Bằng chữ....................
Giám khảo 1:
Giám khảo 2:
Nhận xét của giám khảo:
A/ Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I/ Đọc thành tiếng (4 điểm)
1/ Chiếc bút mực (đoạn 2, trang 40 SGKTV2, tập 1).
Câu hỏi:Từ ngữ nào cho biết Mai mong được viết bút mực?
2/ Người mẹ hiền (đoạn 3, trang 63 SGKTV2, tập).
Câu hỏi: giáo làm khi Nam khóc?
3/ Bông hoa Niềm Vui (đoạn 1, trang 104 SGKTV2, tập 1).
Câu hỏi: Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để làm gì?

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 Trường Tiểu học Kim Đồng là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Sau đây là phần ôn tập lại các kiến thức cần nhớ và đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Việt được VnDoc.com sưu tầm để học sinh luyện đề. Phụ huynh học sinh và thầy cô giáo cùng tham khảo nhé.

VnDoc.com đã gửi đến các thầy cô mẫu Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 Trường Tiểu học Kim Đồng, có bảng ma trận và đáp án kèm theo. Đề thi này sưu tầm và tuyển chọn từ trường tiểu học Kim Đồng, nhằm giúp quý thầy cô và các vị phụ huynh có thêm tài liệu hướng dẫn các bé ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 Trường Tiểu học Kim Đồng dành cho các em học sinh tham khảo củng cố cách làm bài, củng cố kiến thức lớp 2, chuẩn bị cho bài thi giữa và bài thi cuối học kì 1 lớp 2 đạt kết quả cao tất cả các môn: Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 1.024
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt Xem thêm