Đề thi học kì 1 lớp 2 trường Tiểu học A Phú Hữu, An Giang năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
    
   
  
ĐỀ KIỂM TRA CUI I
MÔN: TOÁN 2
Năm học 2018 2019
(Thời gian làm bài : 40 phút)
Điểm
Nhận xét



ĐỀ BÀI
Câu 1: ( 0,5 điểm)        
(Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.)
A.
800
B.
C.
8
D.
88
Câu 2: (0,5 điểm)               
A.
25
B.
C.
28
D.
24
Câu 3: ( 1 điểm)      
(u u u )
A. 56 20 +17 B. 46 + 23 69
Câu 4: ( 1 điểm)       
A. 8 giờ B. 9 giờ
C. 7 giờ D. 5 giờ
Câu 5: ( 1 điểm)   
    
    
Câu 6: ( 2 điểm)    
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
56 + 35
37 + 58
65 - 29
84 - 58

 
 



 
 




 









Câu 7 : ( 1 điểm) 
35 - 29 + 12 
34 + 16 - 31 






Câu 8: ( 1 điểm)  x
A. x - 15 27 B. 58 - x 13



Câu 9: ( 2 điểm)              
       
Bài giải
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁ ÁN -TOÁN 2B
hần trắc nghiệm (4 điểm ):
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: ( 0,5 điểm)        
B.
Câu 2: (0,5 điểm)               
A.
25
Câu 3: ( 1 điểm)      
A. 56 20 + 17 B. 46 + 23 69
Câu 4: ( 1 điểm)       
C. 7 gi
Câu 5: ( 1 điểm)   
    
    
hần tự luận (6 điểm):

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 trường Tiểu học A Phú Hữu, An Giang năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 lớp 2 trường Tiểu học A Phú Hữu, An Giang năm 2018 - 2019 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 1 lớp 2 trường Tiểu học A Phú Hữu, An Giang năm 2018 - 2019. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2018 - 2019 khác:

Đánh giá bài viết
3 1.758
Đề thi học kì 1 lớp 2 Xem thêm