Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 11

4 2.841

Đề luyện thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 chương trình bộ GD - DDT có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh 4 được biên tập bám sát chương trình học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi học kì 1 sắp tới. 

MÔN TIẾNG ANH

Part 1: Nối các từ ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B: (2đ)

A B
1. birthday a. có tuyết
2. bicycle  b. vũng nước
3. jump rope c. bắt bóng
4. square d. có mưa
5. catch a ball e. hình tròn
6. rainy f. xe đạp
7. weather g. ngày sinh nhật
8. puddle h. dây nhảy dây
9. round i. hình vuông
10. snowy j. thời tiết

 1. ….. 2. ….. 3. …. 4. …. 5. ….. 6….. 7. ….. 8. …. 9. …. 10. ….

Key: 1. g 2. f 3. h 4. i 5. c

  1. d 7. j 8. b 9. e 10. a

Part 2: Khoanh tròn đáp án đúng A, B, C hoặc D:(5đ)

1. This is …….. you.

A. on

B. for

C. in

D. under

2. Where …….the kites?

A. is

B. on

C. are

D. these

3. Where’s …….kite?

A. the

B. a

C. this

D. these

4. How is the …….today? It’s rainy.

A. sunny

B. snowy

C. weather

D. windy

5. How many …….. are there?

A. ruler

B. a ruler

C. the ruler

D. rulers

Key: 1. B 2. C 3. A 4. C 5. D

Part 3. Chọn đáp án đúng: (3đ)

 Part 3.1

Part 3.2

Part 3.3

Part 3.4

Key: 1. It is rainy.

2. Yes, she can.

3. It’s a long car.

4. No, he can’t.

5. There are three flowers.

6. It’s by the tree.

7. There is one kite.

8. Yes, I can.

9. It’s a square box.

10. I’m seven years old.

11. They are in the puddle.

12. Yes, it is.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 11. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 2.841
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm