Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 15

3 2.141
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 4 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. Choose the best answer. (khoanh vào đáp án đúng)
1) Where............the doll? - It is under the desk.
a. are
b. is
c. am
d. do
2) ……….. you kick a ball? - No, I can’t.
a. Is
b. Do
c. Can
d. Are
3) How many ………… are there? - There is one.
a. clouds
b. flower
c. puddle
d. tree
4) How ………are you? - I am nine years old.
a. do
b. many
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
c. old
d. about
5) What day is it today? - It is ________
a. ten
b. car
c. day
d. Sunday
6) There ……… five flowers.
a. is
b. are
c. am
d. can
Key: 1. b 2. c 3. a 4. c 5. d 6. b
II/ Choose a correct word to write under each picture. (Chọn một từ đúng và viết dưới
bước tranh)
1.______________
2.______________
3.______________
4.______________
kite doll ball bicycle jump rope car puzzle bat robot
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5.______________
6.______________
7._____________
8.______________
Key: 1. puzzle 2. car 3. bat 4. bicycle
5. Lite 6. ball 7. doll 8. jump rope
III/ Complete the short dialogue. (Hoàn thành các đoạn hội thoại sau)
1. A: Can you catch a ball?
B: Yes, ___________.
2. A: How’s the weather ?
B: It is ___________.
3. A: Where _________________?
B: It is on the table.
4. A: _______________________?
B: I can kick a ball
Key: 1. I can

Đề khảo sát chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh 4

Đề ôn thi môn Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1 có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác giúp học sinh lớp 4 rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới. 

Mời bạn đọc tải trọn bộ đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 15. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 2.141
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm