Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý trường tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa năm 2016 - 2017

4 1.855

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 trường tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa năm học 2016 - 2017 là đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 lớp 5 có đáp án và giúp các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho bài kiểm tra học kì 1 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

TRƯỜNG TH ĐẠI LÃNH 2

Họ và tên:……………………………

Lớp: 5....

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I

Năm học: 2016 - 2017

Môn: Khoa học - Lớp 5

Thời gian 40 phút

A. Phần Lịch sử:

Câu 1: Cuối thế kỷ XIX – Đầu thế kỷ XX ở Việt Nam xuất hiện những tầng lớp giai cấp xã hội nào?

A. Công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức.

B. Quý tộc, nô lệ.

C. Sự xuất hiện các ngành kinh tế mới

D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 2: Vì sao lại phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản?

A. Tăng thêm sức mạnh cho cách mạng Việt Nam.

B. Đoàn kết toàn dân chống lại kẻ thù, giải phóng dân tộc.

C. Hợp nhất ý trí lãnh đạo chống lại kẻ thù, giải phóng dân tộc.

D. Cả ba ý kiến trên đều đúng.

Câu 3: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng năm nào?

A. 3 – 2-1929        B. 3 – 2-1930         C. 3 - 4-1931          D. 3 – 3-1932

Câu 4: Ngày quốc khánh của nước Việt Nam là?

A. 2 – 9        B. 2 – 4       C. 2 – 6           D. 2 – 8

Câu 5: Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chổ trống của đoạn văn cho thích hợp: (lấn tới; không chịu mất nước; hòa bình; nhân nhượng; không chịu làm nô lệ; cướp nước ta).

"Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn ........................, chúng ta phải.......................Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng......................,vì chúng quyết tâm .............................. lần nữa.

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định ............................ ...............................nhất định ...............................................!".

Câu 6: Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm mục đích gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Phần Địa lí:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Phần đất liền của nước ta giáp với các nước:

A. Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma.

B. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

C. Trung Quốc, Thái Lan, Lào.

D. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia.

Câu 2: Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:

A. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.

B. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.

C. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.

D. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.

Câu 3. Đường ô – tô có khối lượng vận chuyển lớn vì:

A. Rất cơ động         B. Chi phí ban đầu ít

C. Giá thành rẻ         D. Tất cả các ý trên

Câu 4. Thành Phố nào sau đây không có cảng biển ?

A. Hải Phòng.       B. Đà Nẵng       C. Đà Lạt.         D. Quy Nhơn

Câu 5. Điền tiếp các từ ngữ: (Lao động, rộng khắp, đồng bằng, các ngành) vào chỗ chấm cho phù hợp:

Công nghiệp được phân bố ............... đất nước, nhưng tập trung nhiều ở................. và ven biển. Những nơi có nhiều ................., nguồn nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc, là nơi tập trung ................ công nghiệp.

Câu 6: Nước ta xuất khẩu và nhập khẩu những mặt hàng gì là chủ yếu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2016 -2017 - MÔN: Lịch sử và Địa lí - 5

A. Phần Lịch sử:

Câu 1: (0,5 điểm) A

Câu 2: (0,5 điểm) B

Câu 3: (0,5 điểm) D

Câu 4: (0,5 điểm) A

Câu 5: (1,5 điểm ): mỗi ý đúng 0,25 điểm

Hòa bình, nhân nhượng, lấn tới, cướp nước ta, không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ

Câu 6: (1,5 điểm). Mỗi ý đúng 0,75 điểm

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm mục đích :

- Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

- Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

B. Phần Địa lí:

Câu 1: (0,5 điểm) B

Câu 2: (0,5 điểm) C

Câu 3: (0,5 điểm) D

Câu 4: (0,5 điểm) C

Câu 5: (2 điểm) Mỗi đáp án đúng ghi 0,5 điểm

rộng khắp, đồng bằng, lao động, các ngành

Câu 6: (1 điểm) Mỗi ý đúng ghi 0,5 điểm

– Nước ta chủ yếu xuất khẩu các khoáng sản (dầu mỏ, than,…), hàng tiêu dùng, nông sản và thủy sản.

– Nhập khẩu các máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu.

* Tổng các điểm từng phần là điểm toàn bài, được làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1.

Đánh giá bài viết
4 1.855
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm