Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học An Phú Tân A, Trà Vinh năm 2016 - 2017

2 2.493

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học An Phú Tân A, Trà Vinh năm học 2016 - 2017 là đề thi định kì cuối học kì 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập Toán, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 trường tiểu học số 2 Ân Đức, Bình Định năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học A Mỹ Hội Đông, An Giang năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Mường Mìn, Thanh Hóa năm 2016 - 2017

Trường Tiểu học An Phú Tân A                        BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Lớp 5                                             MÔN: TOÁN - KHỐI 5

Họ và tên:..........................                             Năm học: 2016-2017

A. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:

1) Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 viết dưới dạng số thập phân là: (1 điểm)

A. 3,900       B. 3,09       C. 3,9        D. 3,90

2) Chữ số 8 trong số thập phân 76,815 có giá trị là: (1 điểm)

A. 8/1000       B.8/100        C. 8/10      D. 8

3) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m và chiều rộng là 10m. Diện tích mảnh đất là: (1 điểm)

A. 240m         B. 204m        C. 240m2         D. 204m2

B. Phần tự luận: (7 điểm)

Bài 1: Đổi các phân số sau ra số thập phân (1 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

6km 23dam = . . . . . . . . . . . . km           4 tấn 25yến = . . . . . . . . tấn

2m2 7dm2 = . . . . . . . . . . . . m2           69m 5cm = . . . . . . . . . . m

Bài 3: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 4,75 x 1,3

b) 72,58 : 19

Bài 4: (1 điểm) Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5.000.000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

Bài giải

...............................................................................................................
...............................................................................................................

Bài 5: (2 điểm) Một kho gạo có 537,5 tấn gạo. Người ta đã lấy ra 1/10 số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Bài giải
...............................................................................................................
................................................................................................................

Đáp án và hướng dẫn giải môn Toán lớp 5 học kì 1 

A. Phần trắc nghiệm: Mỗi câu 1 điểm

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. B      2. C          3. C

B. Phần tự luận:

Bài 1: (1 điểm) = 0,75 = 0,714

Bài 2: (1 điểm)

6km 23dam = 6,23km         4 tấn 25yến = 4,25 tấn

2m2 7dm2 = 2,07m2          69m 5cm = 69,05m

Bài 3: (2 điểm)

a/ 6,175

b/ 3,82

Bài 4: (1 điểm)

Bài giải

Số tiền lãi một tháng là:

5000000 : 100 × 0.5 = 25.000 (đồng)

Cả tiền gửi và tiền lãi là:

5.000.000 + 25.000 = 5025000 (đồng)

Đáp số: 5025000 đồng

Bài 5:

Bài giải

Số gạo lấy ra là:

537,5 : 10 = 53,75

Số gạo trong kho còn lại là:

537,5 – 53,75 = 483,75 (tấn gạo)

Đáp số: 483,75 tấn gạo

Đánh giá bài viết
2 2.493
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm