Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Lịch sử trường THCS Đoàn Thị Điểm năm học 2018 - 2019

13 1.457
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT NAM TỪ LIÊM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 2019
TRƯỜNG THCS ĐOÀN TH ĐIỂM
Môn kiểm tra: LỊCH SỬ 7
Thời gian: 45 phút
(Đề thi gồm 02 trang)
ĐỀ SỐ 1
Họ tên:…………………………………..Lớp………
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
Câu 1 ( 1,5 điểm). Hãy khoanh vào ý trả lời đúng nhất:
a. Nhà dời đô t Hoa về Đại La từ năm nào?
A.1008 B. 1009 C. 1010 D.1011
b. Người vai trò to lớn trong quá trình đưa Công Uẩn lên ngôi vua la?
A. Long Việt C. Khánh n
B. Vạn Hạnh D.Lê Long Đĩnh
c.Năm 1054, nhà đổi n nước thành?
A. Đại Việt C. Đại Ngu
B. Đại Cồ Việt D.Đại Nam
d. Bộ luật thành văn đầu tiên nước ta xuất hiện thời đại nào?
A. Nhà Tiền Lê C. Nhà
B. Nhà Trần D. Nhà Hồ
e. Đâu một trong những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Thường Kiệt?
A. Thực hiện vườn không nhà trống” tại Thăng Long
B. Chủ động kết thúc chiến tranh bằng biện pháp giảng hòa
C. Đánh vào đoàn thuyền lương của địch
D. Rút quân để bảo toàn lực lượng.
g. Nguyên nhân thắng lợi nào quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến chống quân xâm
lược của dân tộc ta?
A. Tinh thần yêu nước, sự đoàn kết toàn dân
B. Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của quân dân ta
C. chiến lược chiến thuật độc đáo, sáng tạo
ĐIỂM
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. sự lãnh đạo tài tình của các tướng chỉ huy.
Câu 2 ( 1 điểm). Điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào bài làm cho các nhận định sau:
1. Năm 1054, vua Thái Tổ đặt niên hiệu Thuận Thiên dời đô về Hoa
2. Luật pháp n bảo vệ sức kéo trong nông nghiệp quyền hữu tài sản
3. Cấm quân nhà được tuyển chọn từ những thanh niên, trai tráng trong cả nước
4. Gả công chúa cho các trưởng miền núi chính sách của triều
Đáp án: 1………….. 2…………. 3………… 4…….......
Câu 3(1 điểm): Hãy nối cột A với cột B sao cho đúng:
Cột A
Nối
1. Năm 1075-1077
1-
2. Năm 1258
2-
3. Năm 1285
3-
4. Năm 1287-1288
4-
Câu 4 (1,5 điểm): Hãy điền vào dấu chấm:
Theo Thường Kiệt Ngồi yên …….(1)….. không bằng đem quân …..2)…… để
chặn …..(3)…… của giặc”. Đây được coi cuộc tấn công để ….(4)…. chứ không
phải …(5)……Sau khi hoàn thành mục đích, quân ta rút về nước, khẩn trương …..(6)….. đối
phó với quân xâm lược Tống.
Đáp án:1………………………. 2…………………………
3………………………….
4……………………….. 5………………………….
6…………………………..
PHẦN II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 1(3 điểm): . Nhà được thành lập như thế nào? Năm 1010, Công Uẩn ra Chiếu
dời đô”, quyết định dời đô từ Hoa về Đại La đổi tên thành Thăng Long. Dựa vào
những kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao Công Uẩn quyết định dời đô?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 3: (2 điểm): Kể tên 3 công trình kiến trúc tiêu biểu thời Trần . Lựa chọn 1 công
trình em thích, đóng vai hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về công trình đó.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 Hết 

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Lịch sử

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Lịch sử trường THCS Đoàn Thị Điểm năm học 2018 - 2019 bao gồm 2 đề thi với cả 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Hi vọng đề thi học kì 1 lớp 7 này sẽ giúp các bạn học sinh tự luyện tập và ôn lại kiến thức đã học. Chúc các bạn học tốt và đạt thành tích cao trong bài thi học kì 1 môn Sử lớp 7 sắp tới.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Lịch sử trường THCS Đoàn Thị Điểm năm học 2018 - 2019 nằm trong bộ Đề thi học kì 1 lớp 7 do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Bộ đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 với đầy đủ các môn được VnDoc sưu tầm từ các đề thi của các trường THCS trên cả nước nhằm mang đến cho các thầy cô giáo tư liệu tham khảo để ra đề thi, bên cạnh đó các em học sinh cũng có nguồn tài liệu ôn tập để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 sắp tới của mình. Chúc các em học tốt. 

Trên đây là Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Lịch sử trường THCS Đoàn Thị Điểm năm học 2018 - 2019. Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, và các đề thi Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7.... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Đánh giá bài viết
13 1.457
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm