Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND
UBND
HUY
HUY
N
N
B
B
Ì
Ì
NH
NH
XUY
XUY
Ê
Ê
N
N
PH
PH
Ò
Ò
NG
NG
GI
GI
Á
Á
O
O
D
D
C
C
V
V
À
À
ĐÀ
ĐÀ
O
O
T
T
O
O
ĐỀ
ĐỀ
THI
THI
H
H
C
C
K
K
Ì
Ì
I
I
N
N
Ă
Ă
M
M
H
H
C
C
2018
2018
-
-
2019
2019
M
M
Ô
Ô
N:
N:
TO
TO
Á
Á
N
N
L
L
P
P
7
7
ĐỀ CH౪NH THC
Th
Th
i
i
gian
gian
:
:
90
90
ph
ph
ú
ú
t
t
(kh
(kh
ô
ô
ng
ng
k
k
th
th
i
i
gian
gian
giao
giao
đề
đề
)
)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Hãy viết vào bài thi chỉ một chữ cái A, B, C
hoặc D đứng trước đáp án đúng cho mỗi câu sau.
Câu 1: Nếu 15: x = 20 : (- 4) thì x bằng:
A. – 5 ; B. 5; C. – 3 ; D. 3.
Câu 2: Nếu 15 lít dầu hỏa nặng 12kg thì 24 kg dầu hỏa chứa đầy trong thùng:
A. 27 lít; B. 7,5 lít; C. 15 lít; D. 30 lít.
Câu 3: Nếu
3
2
2 2
x
thì x là:
A. 6; B. 5; C.
6
2
; D. 8.
Câu 4: Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc đồng
vị bằng nhau được tạo thành là:
A. 1; B. 6; C. 8; D. 4.
Câu 5: Cho
ABC MNP
thì :
A. AB = MN ; B. AC = NP ; C. BC = MP ; D. AC = MN.
Câu 6: Cho
ABC
' ' 'A B C
'C C
. Để
' ' 'ABC A B C
cần có thêm
điều kiện nào dưới đây ?
A. AB = A’B’ ; B. BC = B’C’ ; C. AC = A’C’; D.
'A A
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 7(1 điểm): Thực hiện các phép tính ( hợp lý nếu có thể)
a)
2 3 5 1 5 1
:
3 4 7 28 6 3
; b)
12 3 25 7 6
37 21 37 14 7
Câu 8 (1 điểm): Tìm x biết:
a)
2 1 4
3 15 3
x
; b)
3 1
5 2
x
Câu 9 (2 điểm): Ba lớp 7A, 7B và 7C đi lao động và được phân công khối lượng
công việc như nhau. Lớp 7A hoàn thành công việc trong 3 giờ, lớp 7B hoàn thành
công việc trong 4 giờ và lớp 7C hoàn thành công việc trong 5 giờ. Tính số học sinh
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
của mỗi lớp, biết rằng tổng số học sinh của ba lớp là 94 học sinh (giả sử năng suất
làm việc của mỗi học sinh đều như nhau).
Câu 10 (2,5 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A có
0
60B
ˆ
. Vẽ AH
BC tại H.
a) Tính số đo góc HAB
b) Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AH. Gọi I trung điểm của cạnh
HD. Chứng minh
AHI =
ADI. Từ đó suy ra AI
HD
.
c) Tia AI cắt cạnh HC tại điểm K. Chứng minh AB // KD.
Câu 11 (0,5 điểm): So sánh 2
30
+ 3
30
+ 4
30
và 3.24
10
-------------------HẾT-----------------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích thêm)
Họ và tên thí sinh………………………………….Số báo danh………
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2018 2019
MÔN: TOÁN 7
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 điểm).
Mỗi câu đúng 0,5 điểm, tổng 3,0 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
D
A
D
A
B
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu
Hướng dẫn chấm
Điểm
Câu 7
(1đ)
a.
2 3 5 1 5 1
:
3 4 7 28 6 3
=
2 21 20 1 5 2
:
3 28 28 28 6 6
2 1 1 3 2 1 1
: 2
3 28 28 6 3 28 28
1 2 1 8 2
2
28 3 28 3 21
0,25
0,25
0,5
b.
12 3 25 7 6
37 21 37 14 7
=
12 25 3 6 7
37 37 21 7 14
=
37 3 18 1 1
1 1
37 21 21 2 2
=
3
2
0,5
0,5
Câu 8
(1 đ)
a.
2 1 4
3 15 3
x
2 4 1
3 3 15
x
2 19
3 15
x
19 2
:
15 3
x
19 3
15 2
x
19
10
x
. Vậy
19
10
x
0,25
0,25
0,25
0,25
b.
3 1
5 2
x
3 1
5 2
x
hoặc
3 1
5 2
x
1 3
2 5
x
hoặc
1 3
2 5
x
1
10
x
hoặc
11
10
x
0,25
0,25
0,5

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019 bao gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận có đáp án đi kèm, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô tham khảo ra đề, cũng như các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 7 sắp tới.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019 nằm trong Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 trên VnDoc.com. Bộ đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 được VnDoc sưu tầm và tuyển chọn từ các trường THCS trên cả nước, nhằm mang tới nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh ôn tập, chuẩn bị kĩ lưỡng cho các bài thi học kì 1 sắp tới. Chúc các em học tốt.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7 ... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 447
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm