Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Vật lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2018 2019
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: VẬT 8
Thời gian: 45 phút
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA ĐỀ
1. Kiến thức:
Kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh về c chủ đề:
- Chuyển động cơ - Lực Quán tính
- Áp suất - Lực đẩy Ácsimet Sự nổi
2. Kỹ năng:
- Vận dụng công thức nh áp suất chất rắn, lực đẩy Ácsimét để giải các bài tập liên quan.
- Vận dụng kiến thức của áp suất khí quyển để giải thích hiện tượng thường gặp.
3. Thái độ:
- Giúp học sinh ý thức trong học tập, làm việc nghiêm túc cần cù.
- Học sinh ý thức vươn lên trong học tập vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống.
4. Phát triển năng lực:
Giải quyết vấn đề, sáng tạo, t lập, trung thực, vận dụng kiến thức vào cuộc sống
II. MA TRẬN ĐỀ: Đính kèm trang sau.
III. ĐỀ KIỂM TRA: Đính m trang sau.
IV. ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM: Đính kèm trang sau.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mức độ kiến thức
Tổng
điểm
Biết
Hiểu
Vận dụng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Chủ đề 1
Chuyển động
6
1,5đ
2
0,5đ
8
Nhận biết các
khái niệm về
chuyển động
Hiểu công
thức tính vận
tốc, cách đổi
đơn vị vận
tốc
Chủ đề 2
Lực Quán nh
5
1,25đ
3
0,75đ
8
Nhận biết các
khái niệm lực,
hai lực cân
bằng, lực ma
sát.
Hiểu về cách
biểu diễn lực,
các hiện
tượng do
quán tính
Chủ đề 3
Áp suất
3
0,75đ
1
0,25đ
1
5
Nhận biết
công thức, đặc
điểm của áp
suất
Hiểu cách sử
dụng công
thức tính áp
suất, các hiện
tượng liên
quan đến áp
suất
Chủ đề 4
Lực đẩy Ácsimet Sự nổi
1
2,5đ
1
0,5đ
2
Vận dụng
công thức
tính lực đẩy
Ácsimet để
tính toán
Tổng
14
3,5đ
7
3,5đ
1
2,5đ
23
10đ
Tỉ lệ
35%
35%
30%
Cấp độ
Nội dung chính
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
HS kín đáp án bằng bút chì cho các câu hỏi sau vào giấy kiểm tra được phát.
Câu 1: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của vận tốc?
A. kg/m
3
B. m/phút C. km/h D. m/s
Câu 2: 10m/s = ... km/h
A. 27 km/h B. 2,7 km/h C. 3,6 km/h D. 36km/h
Câu 3: Trường hợp nào dưới đây xuất hiện lực ma sát lăn?
A. Ma sát tay cầm quả bóng
B. Ma sát giữa bánh xe với mặt đường
C. Ma sát khi đánh diêm
D. Ma sát giữa phanh vành bánh xe khi phanh xe
Câu 4: Thả viên bi trên máng nghiêng máng ngang như nh vẽ.
Phát biểu o dưới đây chưa chính xác?
A. Viên bi chuyển động chậm dần từ B đến C
B. Viên bi chuyển động nhanh dần từ A đến C
C. Viên bi chuyển động không đều trên đoạn AC
D. Viên bi chuyển động nhanh dần từ A đến B
Câu 5: Dạng chuyển động của quả dừa rơi từ trên cây xuống là:
A. chuyển động thẳng B. chuyển động cong
C. chuyển động tròn D. chuyển động vòng cung
Câu 6: Chuyển động đứng yên tính tương đối vì:
A. một vật chuyển động so với vật này sẽ chuyển động so với vật khác.
B. một vật đứng yên so với vật y sẽ đứng yên so với vật khác.
C. một vật đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so với vật khác.
D. một vật chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào quỹ đạo chuyển động.
Câu 7: Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường trên đoạn đường 3,6km, trong thời gian 60 phút. Vận tốc
của học sinh đó là:
A. 3,6km/h B. 0,6m/s C. 3,6m/s D. 0,6km/h
Câu 8: Muốn biểu diễn một véc tơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố:
A. phương, chiều B. điểm đặt, phương, chiều, độ mạnh
C. điểm đặt, phương, độ lớn D. điểm đặt, phương, chiều, độ lớn
Câu 9: Một xe ô tô đang chuyển động thẳng thì đột ngột dừng lại. Hành khách trên xe sẽ như thế nào?
A. Hành khách nghiêng sang phải B. Hành khách ngã về phía trước
C. Hành khách ngã về phía sau D. Hành khách nghiêng sang trái
Câu 10: Đơn vị chuẩn của trọng lượng riêng là:
A. N B. N/m. C. N/m
2
D. N/m
3
Câu 11: Khi lực tác dụng, mọi vật đều không thể thay đổi vận tốc đột ngột được mọi vật đều có:
A. ma sát B. trọng lực C. quán tính D. đàn hồi
Câu 12: Trong các chuyển động sau, chuyển động nào đều?
A. Chuyển động của xe buýt từ Thủy P lên Huế
B. Chuyển động của quả dừa rơi từ trên cây xuống
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2018 - 2019
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: VẬT 8
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 06/12/2018
D
C
B
A
đề thi 01

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Vật lý trường THCS Thanh Am năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Vật lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các bạn đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Vật lý 8 khác nhau. Mời các bạn tham khảo

....................................

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Vật lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 33
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm