Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học Sở GD&ĐT Bình Thuận

1 199

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 Sở GD&ĐT Bình Thuận

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học Sở GD&ĐT Bình Thuận là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Hóa học lớp 9 cũng như luyện tập nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÌNH THUẬN

ĐỂ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: HÓA HỌC - LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (5,0 điểm)

1. Từ các chất sau: H2S, FeS2, H2SO4, K2SO3, Cu, S, M, hãy viết các phương trình hóa học có thể điều chế SO2. Ghi rõ điều kiện.

2. Có 5 lọ dung dịch ký hiệu A, B, C, D, E. Mỗi dung dịch chứa một trong những chất tan sau đây: NaCl, K2CO3, H2SO4, HCl, BaCl2. Hãy xác định chất chứa trong mỗi lọ, giải thích. Cho biết: chất trong lọ A tạo chất khí với chất trong lọ C, chất trong lọ B tạo kết tủa với chất trong lọ C, D.

Câu 2: (3,0 điểm)

1. Khử 8 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3Obảng CO ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được 5,6 gam sắt. Tính thể tích khí CO (ở đktc) đã tham gia phản ứng?

2. Để hòa tan 3,6 gam một oxit sắt FexOy cần dùng 0,1 lít dung dịch HCl 1M. Tìm công thức phân tử của oxit sắt.

Câu 3: (4,0 điểm)

Hòa tan 21,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđro cacbonat của một kim loại kiềm bằng 300ml dung dịch HCl 1M, thoát ra 4,48 lít khí (đktc). Để trung hòa lượng axit còn dư phải dùng 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Tìm công thức phân tử hai muối và % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp.

Câu 4: (3,0 điểm)

- Đốt cháy hoàn toàn 1,85g hợp chất hữu cơ X cần vừa đủ 1,96 lít khí oxi (đktc). Sản phẩm sinh ra gồm khí cacbonic và hơi nước có thể tích bằng nhau ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử của X. Biết phân tử X có chứa hai nguyên tử oxi.

Câu 5: (5,0 điểm).

- Hỗn hợp A gồm: FeO, Fe, Cu. Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với 200ml dung dịch axit clohiđric thu được dung dịch B 0,56 lít khí và chất rắn D. Để phản ứng vừa đủ với B cần dùng 500ml dung dịch NaOH 0,20M. Sau phản ứng thu được kết tủa C, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khi đến khối lượng không đổi thu được 3,6 gam chất rắn. Cho D tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, thu được 1,12 lít khí E có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 32, Cho biết thể tích các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

2. Xác định m.

3. Tính nồng độ dung dịch axit clohiđric ban đầu.

(Cho: H = 1, C = 12,0 = 16, Cl = 35,5, Li = 7, Na = 23, K = 39, Rp = 85, Cs = 133, Fe = 56, Cu = 64)

..........................................

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 9 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 9 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Đánh giá bài viết
1 199
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm