Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 trường THCS Đức Huệ

1 317
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 9 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
Part I. Use of English
I/ Circle the best answer. (3.5pts)
1. Nowadays Jeans ………….all over the world.
A. is sold
B. are sold
C. sold
D. sell
2. When I was young. I used to ………… to school by my mother.
A. be taken
B. being taken
C. take
D. taking
3. Maryam and Lan …………..pen pals for over two years.
A. are
B. were
C. have been
D. will
4. We should avoid…………..our environment.
A. to pollute
B. polluting
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. polluted
D. pollute
5. The Ao dai consists …………a long silk tunic that is slit on the sides and worn over
loose pants
A. of
B.off
C. on
D. in
6. Jeans does not wear........................ easily.
A. in
B. of
C. out
D. at
7. Mr. Thanh will be Singapore……………..Monday to Thursday.
A. to
B. in
C. from
D. at
8. He had a meeting……..11am and 1pm
A. to
B. in
C. from
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. between
9. I saw your company’s __________ on television today.
A. advertise
B. advertising
C. advertiser
D. advertisement
10. We often take part in many __________ activities at school.
A. culture
B. culturally
C. cultured
D. cultural
11. Now fashion ……….. want to change the traditional Ao dai.
A. makers
B. workers
C. designers
D. dressers
12. In the 18th century Jean cloth was made completely from…………
A. rubber
B. leather
C. cotton
D. nylon
13.People often go to that __________ to pray.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới

Đề thi chính thức cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Đức Huệ, Long An có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 9 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 9 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 trường THCS Đức Huệ. Ngoài ra, VnDoc.com luôn cập nhật rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 9 cả năm rất hiệu quả khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,.. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập. 

Đánh giá bài viết
1 317
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm