Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Vật lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2018 2019
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: VẬT 9
Thời gian: 45 phút
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA ĐỀ
1. Kiến thức:
Kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh về:
Định luật Ôm Công thức tính điện trở - Biến trở.
Các loại đoạn mạch.
Điện năng tiêu thụ - Định luật Jun Lenxơ.
Đoạn mạch hỗn hợp.
Từ trường Quy tắc nắm tay phải Quy tắc bàn tay trái.
2. Kỹ năng:
Sử dụng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ trong lòng ống dây. Từ đó,
xác định được cực từ của ng dây.
Sử dụng quy tắc bàn tay trái xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn.
Tính toán trong các loại đoạn mạch
3. Thái độ:
Học sinh ý thức trong học tập, làm việc nghiêm túc cần cù.
Học sinh ý thức ơn lên trong học tập vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống.
4. Về phát triển năng lực:
Giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự lập, tự tin, trung thực, vận dụng kiến thức vào cuộc sống
II. MA TRẬN ĐỀ: Đính kèm trang sau.
III. ĐỀ KIỂM TRA: Đính kèm trang sau.
IV. ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM: Đính kèm trang sau.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mức độ kiến thức
Tổng
điểm
Biết
Hiểu
Vận dụng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Chủ đề 1
Định luật Ôm Công
thức tính điện trở -
Biến trở
4
2
0,5đ
6
1,5đ
Nhn biết các
công thc ca
đnh lut Ôm,
công thc tính
đin tr
Hiu mi liên
h gia các
đi lưng
trong đnh
lut Ôm,
công thc
tính R
Chủ đề 2
Các loại đoạn mạch
4
2
0,5đ
6
1,5đ
Nhn biết các
công thc ca
các đon mch
Hiu các công
thc ca các
đon mch
Chủ đề 3
Điện năng tiêu thụ -
Định luật Jun Lenxơ
4
2
0,5đ
1
0,5đ
7
Nhn biết đơn
v, công thc
tính công sut,
đin năng tiêu
th, đnh lut
Jun- Lenxơ
Hiu mi liên
h gia các
đi lưng
trong biu
thc
Chủ đề 4
Đoạn mạch hỗn hợp
1
2,5đ
2
Vn dng
đ tính các
đi lưng R,
U,I trong
mch đin
Chủ đề 5
Từ trường Quy tắc
nắm tay phải Quy tắc
bàn tay trái
2
0,5đ
2
4
2,5đ
Nhn biết t
trưng, quy tc
nm tay phi,
bàn tay trái
Hiểu cách sử
dụng quy tắc
bàn tay trái,
nắm tay phải
vào bài tập
Tổng
14
3,5đ
8
3,5đ
1
2,5đ
12
10đ
Tỉ lệ
35%
35%
30%
Cấp độ
Nội dung chính
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2018 2019
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: VẬT 9
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 06/12/2018
I. TRẮC NGHIỆM: 5 điểm
HS kín đáp án bằng bút c cho các câu hỏi sau vào giấy kiểm tra được phát.
Câu 1: Nội dung định luật Ôm là:
A. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ với
điện tr của dây.
B. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn t lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và
không tỉ lệ với điện tr của dây.
C. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tỉ
lệ nghịch với điện trở của y.
D. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẩn và
tỉ lệ thuận với điện trở của dây.
Câu 2: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của ờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây
dẫn dạng là:
A. một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. B. một đường cong đi qua gốc tọa độ.
C. một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ . D. một đường cong không đi qua gốc tọa độ.
Câu 3: Dây dẫn chiều dài l, tiết diện S làm bằng chất điện trở suất , thì điện trở R
được nh bằng công thức:
A. R =
S
l
. B. R =
.
S
l
. C. R =
.
l
S
. D. R =
l
S
.
Câu 4: Biến trở một linh kiện:
A. dùng để thay đổi vật liệu dây dẫn trong mạch.
B. dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
C. dùng để điều chỉnh hiệu điện thế giữa hai đầu mạch.
D. dùng để thay đổi khối lượng riêng dây dẫn trong mạch.
Câu 5: Hai dây dẫn bằng đồng cùng chiều dài. Dây thứ nhất tiết diện S
1
= 0,5mm
2
R
1
=8,5
. Dây thứ hai điện trở R
2
= 127,5
, tiết diện S
2
là:
A. S
2
= 0,33 mm
2
B. S
2
= 0,5 mm
2
C. S
2
= 15 mm
2
D. S
2
= 0,033 mm
2
.
Câu 6: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V thì ờng độ dòng điện qua
0,5A.Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn 24V thì cường độ dòng điện qua là:
A. 1,5A. B. 2A. C. 3A. D. 1A.
Câu 7: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp công thức o sau đây sai?
A. U=U
1
+ U
2
+...........+ U
n
B. I = I
1
= I
2
= ......= I
n
C. R = R
1
= R
2
= ..........= R
n
D. R = R
1
+ R
2
+.........+ R
n
Câu 8: ng thức nào dưới đây công thức tính cường độ dòng điện qua mạch khi hai điện
trở mắc song song:
A. I = I
1
= I
2
B. I = I
1
+ I
2
C.
2
1
2
1
R
R
I
I
D.
1
2
2
1
U
U
I
I
Câu 9: ng thức nào dưới đây công thức tính cường độ dòng điện qua mạch khi hai điện
trở mắc nối tiếp:
đề thi 01

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Vật lý trường THCS Thanh Am năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Vật lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019 là tài liệu ôn tập và luyện tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 9 muốn củng cố kiến thức môn Vật lý và ôn thi học kì 1. Mời các bạn tham khảo.

.......................................................................

Ngoài Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Vật lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm học 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 45
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm