Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 gồm 40 câu trắc nghiệm Địa lý 11 có đáp án đi kèm, giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Địa lý lớp 11

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 có đáp án

Đáp án đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11

1

C

11

C

21

B

31

A

2

D

12

D

22

D

32

A

3

D

13

B

23

A

33

A

4

D

14

A

24

D

34

C

5

D

15

D

25

B

35

B

6

B

16

C

26

B

36

C

7

D

17

A

27

C

37

A

8

B

18

C

28

D

38

C

9

C

19

B

29

A

39

C

10

B

20

A

30

A

40

D

Đánh giá bài viết
1 1.079
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm