Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Long An năm học 2015 - 2016

1 1.023

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Long An năm học 2015 - 2016. Đề gồm 4 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài là 45 phút. Ở câu hỏi vẽ biểu đồ, đề bài yêu cầu thí sinh vẽ biểu đồ cột đôi thể hiện số dân trong giai đoạn 2005 – 2010 của Hoa Kì, EU và LB Nga. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: ĐỊA LÝ - LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (3,0 điểm)

Trình bày một số đặc điểm nổi bật của ngành công nghiệp Hoa Kì.

Câu 2: (3,0 điểm)

Liên kết vùng Châu Âu là gì? Cho một ví dụ về liên kết vùng ở Châu Âu. Việc hình thành liên kết vùng đó đã mang đến những lợi ích gì? Hãy kể tên các thành viên sáng lập của EU?

Câu 3: (1,0 điểm)

Điều kiện tự nhiên của LB Nga có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế?

Câu 4: Dựa vào bảng số liệu: Số dân của Hoa Kì, EU và LB Nga

(Đơn vị: Triệu người)

                                             Năm

Một số nước, khu vực

2005

2010

 

Hoa Kỳ

296,5

308,7

EU

459,7

501,1

Liên Bang Nga

143,0

142,9

- Hãy vẽ biểu đồ cột đôi thể hiện số dân trong giai đoạn 2005 – 2010 của Hoa Kì, EU và LB Nga (2,0 điểm)

- Rút ra nhận xét và giải thích tại sao dân số có sự thay đổi đó? (1,0 điểm)

Đáp án đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11

SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: ĐỊA LÝ - LỚP 11

Câu 1. Trình bày một số đặc điểm nổi bật của ngành công nghiệp Hoa Kì (3,0 điểm)

 • Là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu. 0,25
 • Tỉ trọng trong GDP giảm dần: 19,7% năm 2004. 0,5
 • Gồm 3 nhóm ngành chính: 0,25
  • Công nghiệp chế biến chiếm 84,2% lượng hàng xuất khẩu và thu hút hơn 40 triệu lao động (2004). 0,5
  • Công nghiệp điện lực. 0,25
  • Công nghiệp khai khoáng. 0,25
 • Cơ cấu: Giảm tỉ trọng các ngành truyền thống (luyện kim, dệt,...) tăng các ngành hiện đại (hàng không – vũ trụ, điện tử, viễn thông,...). 0,5
 • Phân bố: 0,5
  • Trước đây: Tập trung ở Đông Bắc với các ngành truyền thống.
  • Hiện nay: Mở rộng xuống phía nam và ven Thái Bình Dương với các ngành hiện đại.

Câu 2. Liên kết vùng Châu Âu là gì? Cho một ví dụ về liên kết vùng ở Châu Âu. Việc hình thành liên kết vùng đó đã mang đến những lợi ích gì? Hãy kể tên các thành viên đầu tiên của EU? (3,0 điểm)

 • Khái niệm: Liên kết vùng châu Âu chỉ một khu vực biên giới ở Châu Âu mà ở đó các hoạt động hợp tác, liên kết về các mặt giữa các nước khác nhau được thực hiện và đem lại lợi ích cho các thành viên tham gia. 1,0
 • Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ: 1,0
  • Có khoảng 30.000 người/ngày đi sang nước láng giềng làm việc.
  • Các trường Đại học tổ chức khoá đào tạo chung.
  • Các con đường xuyên biên giới được xây dựng.
 • Các nước thành viên sáng lập là: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Italia, Lúcxembua. 1,0

Câu 3. Điều kiện tự nhiên của LB Nga có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế? (1,0 điểm)

 • Thuận lợi: Phát triển công nghiệp, nông nghiệp,... 0,25
 • Khó khăn:
  • Phần lớn lãnh thổ có khí hậu ôn đới, có mùa đông lạnh gây khó khăn cho phát triển kinh tế. 0,25
  • Tài nguyên khoáng sản phong phú nhưng chủ yếu tập trung ở các vùng núi, vùng khí hậu lạnh gây khó khăn cho khai thác và vận chuyển. 0,5

Câu 4. Hãy vẽ biểu đồ cột đôi thể hiện số dân trong giai đoạn 2005 – 2010 của Hoa Kì, EU và LB Nga. Rút ra nhận xét và giải thích tại sao dân số có sự thay đổi đó? (3,0 điểm)

 • Vẽ biểu đồ cột đôi: 2,0
  • Các dạng biểu đồ khác không cho điểm, (nếu thiếu hoặc sai 1 đối tượng trừ mỗi ý 0,25 điểm)
  • Lưu ý: Trục hoành đối tượng là các nước và khu vực nếu các năm trừ 0,5 điểm.
 • Nhận xét và giải thích
  • Dân số Hoa Kì giai đoạn 2005 – 2010 tăng do nhập cư. 0,25
  • Dân số EU giai đoạn 2005 – 2010 tăng do số lượng. 0,25
  • các thành viên tăng liên tục. 0,25
  • Dân số LB Nga giai đoạn 2005 – 2010 giảm do di cư và ti suất sinh giảm. 0,25
  • Dẫn chứng. 0,25
Đánh giá bài viết
1 1.023
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm