Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận năm học 2015 - 2016

1 1.070

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận năm học 2015 - 2016. Đề thi gồm 4 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài là 45 phút. Ở câu hỏi vẽ biểu đồ, đề bài yêu cầu thí sinh vẽ biểu đồ thể hiện dân số của Liên Bang Nga thời kì 1991 – 2005. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Long An năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: ĐỊA LÝ - LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (2.0 điểm)

Mục đích chính của EU là gì? Những thành tựu lớn nào đã giúp EU vươn lên thành một trung tâm kinh tế hàng đầu Thế giới?

Câu 2: (3.0 điểm)

Phân tích những nguyên nhân làm cho khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á trở thành một "điểm nóng " về chính trị - xã hội của Thế giới?

Câu 3: (2.0 điểm)

Trình bày những đặc điểm chính về vị trí địa lý của Hoa kỳ?

Câu 4: (3.0 điểm)

Cho bảng số liệu về số dân của Liên Bang Nga giai đoạn 1991 - 2005

(Đơn vị: Triệu người)

Năm

1991

1995

1999

2000

2001

2005

Số dân

148,3

147,8

146,3

145,6

144,9

143,0

a. Vẽ biểu đồ thể hiện dân số của Liên Bang Nga thời kì 1991 – 2005.
b. Dựa vào biểu đồ hãy rút ra nhận xét và giải thích.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11

SỞ GD&ĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: ĐỊA LÝ - LỚP 11

Câu 1. 

 • Mục đích của EU: 1.0
  • Xây dựng và phát triển một khu vực tự do lưu thông (hàng hoá, dịch vụ, tiền vốn và con người) giữa các nước thành viên. 0.5
  • Tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực (kinh tế, luật pháp, an ninh, đối ngoại...) 0.5
 • Những thành tựu lớn giúp EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu Thế Giới. 1.0
  • Xây dựng được một thị trường chung giúp cho hàng hoá, con người, dịch vụ, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên. 0.5
  • Lưu hành một đồng tiền chung (Ơ - rô) 0.5

Câu 2: Nguyên nhân làm cho Tây Nam Á và Trung Á trở thành "điểm nóng" về chính trị - xã hội:

 • Do mâu thuẫn về quyền lợi giữa các quốc gia (đất đai, nguồn nước, dầu mỏ...) 1.0
 • Do mâu thuẫn về dân tộc, tôn giáo, văn hoá. 1.0
 • Do sự can thiệp vụ lợi từ các thế lực bên ngoài nhằm tranh giành ảnh hưởng ở khu vực này. 1.0

Câu 3: Đặc điểm vị trí địa lý của Hoa kì: 2.0

 • Gồm 3 bộ phận: Phần lãnh thổ ở trung tâm Bắc Mĩ, bán đảo Alaxka và Quần đảo Hoa oai. 0.5
 • Nằm ở Bán cầu Tây. 0.5
 • Nằm giữa 2 đại dương lớn là Đại Tây dương và Thái Bình dương. 0.5
 • Giáp với Canada và khu vực Mỹ la tinh. 0.5

Câu 4

a. Vẽ biểu đồ: Vẽ biểu đồ cột: Đúng, đẹp, đầy đủ tên biểu đồ, bảng chú thích. 2.0

b. Nhận xét: 1.0

 • Dân số của Liên bang Nga đang có xu hướng giảm dần (từ 1991 đến 2005 giảm 5,3 triệu người).
 • Nguyên nhân:
  • Do tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên âm.
  • Do số lượng dân di cư ra nước ngoài ngày càng nhiều. 
Đánh giá bài viết
1 1.070
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm