Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2015 - 2016

5 11.601

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 11

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2015 - 2016. Đề thi gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài là 45 phút. Đã có đáp án để bạn đối chiếu kết quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Marie Curie, TP. Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2014

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Nguyễn Huệ, Quảng Nam năm học 2014 - 2015

SỞ GD&ĐT AN GIANG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: GDCD - LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm: (3,0 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các phương án trả lời sau:

Câu 1: Hoạt động nào sau đây được coi là lao động?

A. Ong đang xây tổ.
B. Anh A đang xây nhà.
C. Chim tha mồi về tổ.
D. Hùng đang nghe nhạc.

Câu 2: Việc một cơ sở sản xuất không có lãi là do đã vi phạm quy luật cơ bản nào trong sản xuất?

A. Quy luật giá trị.
B. Quy luật cung – cầu.
C. Quy luật giá trị thặng dư.
D. Quy luật giá cả.

Câu 3: Thông thường, trên thị trường, khi cung giảm sẽ làm cho giá cả tăng và cầu:

A. Tăng.     B. Ổn định.       C. Giảm.        D. Đứng im.

Câu 4: Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất là:

A. Sức lao động.
B. Đối tượng lao động.
C. Tư liệu lao động.
D. Công cụ lao động.

Câu 5: Trên thị trường, sự tác động của nhân tố nào khiến cho giá cả của hàng hóa trở nên cao hoặc thấp hơn so với giá trị?

A. Cung – cầu.
B. Người mua nhiều, người bán ít.
C. Người mua ít, người bán nhiều.
D. Độc quyền.

Câu 6: Khi cung lớn hơn cầu hoặc cung nhỏ hơn cầu đều ảnh hưởng:

A. Đến lưu thông hàng hóa.
B. Tiêu cực đến người tiêu dùng.
C. Đến quy mô thị trường.
D. Đến giá cả thị trường.

Câu 7: Theo nội dung của quy luật cung – cầu, giá cả thị trường thường cao hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất khi:

A. Cung lớn hơn cầu.
B. Cầu giảm, cung tăng.
C. Cung nhỏ hơn cầu.
D. Cung bằng cầu.

Câu 8: Sự tăng trưởng kinh tế là biểu hiện của sự:

A. Phát triển kinh tế.
B. Tăng trưởng kinh tế.
C. Phát triển kinh tế bền vững.
D. Tăng trưởng kinh tế bền vững.

Câu 9: Việc thực hiện cơ chế một giá thống nhất trong cả nước là sự vận dụng quy luật giá trị của:

A. Người sản xuất.
B. Nhà nước.
C. Doanh nghiệp.
D. Đại lí phân phối sản phẩm.

Câu 10: Khi giá cả tăng lên thì cung, cầu sẽ thay đổi như thế nào?

A. Cung tăng, cầu tăng.
B. Cung tăng, cầu giảm
C. Cung giảm, cầu tăng.
D. Cung bằng cầu.

Câu 11: Để sản xuất ra một lưỡi hái cắt lúa, ông A phải mất thời gian lao động cá biệt là 3 giờ, trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất lưỡi hái là 2 giờ. Trong trường hợp này, việc sản xuất của ông A sẽ:

A. Có thể bù đắp được chi phí.
B. Hòa vốn.
C. Thua lỗ.
D. Thu được lợi nhuận.

Câu 12: Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành:

A. Phương thức sản xuất.
B. Lực lượng sản xuất.
C. Quá trình sản xuất.
D. Tư liệu sản xuất.

II. Phần tự luận bài tập tình huống: (7,0 điểm)

Câu 1: Trình bày ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân và gia đình? (1,5 điểm)

Câu 2: Trình bày tính tất yếu và tác dụng của công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước? (2,5 điểm)

Câu 3: Trên đường đi học về, An và Giang trông thấy một đàn ong đang xây tổ ở trên cây. An nói với Giang: "Những con ong kia đang lao động chăm chỉ quá!". Giang lắc đầu: "Đúng là những con ong đang làm một cái tổ nhưng hành vi xây tổ của bầy ong kia không phải là hoạt động lao động". An quả quyết: "Rõ ràng là những con ong kia đang lao động rất chăm chỉ sao cậu lại khẳng định là không phải?" Em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Tại sao? (1,5 điểm)

Câu 4: Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây? (1,5 điểm)

Đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 11

Đáp án đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 11

SỞ GD&ĐT AN GIANG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: GDCD - LỚP 11

I. Phần trắc nghiệm

1. B
2. A
3. C
4. A
5. A
6. D
7. C
8. A
9. B
10. B
11. C
12. D

II. Phần tự luận

Câu 1:

1. Đối với cá nhân: 1,0

 • Có việc làm và thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no
 • Có điều kiện chăm sóc sức khoẻ, nâng cao tuổi thọ và phát triển toàn diện.

2. Đối với gia đình: 0,5

 • Thực hiện tốt các chức năng của gia đình như chức năng kinh tế, chức năng sinh sản...

Câu 2:

 • Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa - hiện đại hóa là do yêu cầu phải: 1,0
  • Xây dựng cơ sở vật chất của CNXH. 0,25
  • Rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên Thế giới. 0,5
  • Tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự toàn thắng và phát triển của CNXH. 0,25
 • Tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 1,5
  • Tạo tiềm lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của kinh tế - xã hội. 0,25
  • Tạo điều kiện cho việc củng cố và phát triển quan hệ sản xuất XHC, tăng cường vai trò của nhà nước vào mối quan hệ: Công nhân - nông dân - tri thức. 0,75
  • Tạo điều kiên phát triển nên văn hóa tiên tiến mang bản sắc dân tộc. 0,25
  • Xây dựng nền kinh tế độc lập, hòa nhập với kinh tế quốc tế, tăng cường tiềm lực an ninh quốc phòng. 0,75

Câu 3:

 • Đồng ý với ý kiến của bạn Giang, vì tuy những con ong cũng có những động tác giống như động tác của con người nhưng đó không phải là hoạt động lao động mà là những hoạt bản năng, những hoạt động không có ý thức của loài vật. 0,75
 • Lao động là hoạt động bản chất của con người, là tiêu chuẩn để phân biệt con người với loài vật. Hoạt động tự giác, có ý thức, có mục đích, biết chế tạo ra công cụ lao động là phẩm chất đặc biệt của con người. 0,75

Câu 4:

 • Người thứ 1: Có thời gian lao động cá biệt nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết, thực hiện tốt yêu cầu của quy luật giá trị nên thu được lợi nhuận nhiều hơn mức lợi nhuận trung bình. 0,5
 • Người thứ 2: Có thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết, thực hiện đúng yêu cầu của quy luật giá trị nên thu được lợi nhuận trung bình. 0,5
 • Người thứ 3: Có thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết, vi phạm yêu cầu của quy luật giá trị nên bị thua lỗ. 0,5
Đánh giá bài viết
5 11.601
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm