Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 8 Phòng GD&ĐT Bình Thạnh, TP.HCM năm học 2015 - 2016

5 1.137

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 8

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 8 Phòng GD&ĐT Bình Thạnh, TP.HCM năm học 2015 - 2016. Đề thi gồm có 4 câu hỏi tự luận với thời gian thực hiện bài thi là 45 phút. Phần đáp án đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và chính xác. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 8 trường THCS Bình Giang, Kiên Giang năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 8 trường THCS Long Mỹ, Vĩnh Long năm 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT BÌNH THẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN GDCD LỚP 8
NĂM HỌC: 2015 - 2016
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (3.5 điểm)

Theo em việc tôn trọng người khác có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của mỗi người? Em tán thành hay không tán thành ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

 • Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình.
 • Tôn trọng người khác là tự tôn trọng mình.

Câu 2: (2.0 điểm)

Người học sinh có cần có tính kỉ luật và tôn trọng pháp luật không? Tại sao? Em hãy nêu một ví dụ cụ thể.

Câu 3: (2.5 điểm)

Theo em, chúng ta có cần phải tôn trọng, học hỏi và tiếp thu những thành tựu của các nước trên thế giới không? Vì sao?

Câu 4: (2.0 điểm)

Em hãy cho biết, khi nào thì con người cần rèn luyện tính tự lập? Em hãy nêu 3 việc làm của bản thân đã thể hiện tính tự lập?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN GDCD LỚP 8

Câu 1: (3.5 điểm)

 • Tôn trọng người khác có ý nghĩa: Tôn trọng người khác thì mới nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình (0.5 đ).
 • Mọi người tôn trọng lẫn nhau là cơ sở để quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp (1.0 đ).
 • Em tán thành hay không tán thành ý kiến sau
  • Tán thành: Tôn trọng người khác là tự tôn trọng mình (0.5 đ). Vì khi mình tôn trọng người khác thì mình cũng nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình (0.5 đ). (Nếu học sinh trả lời ý khác, giáo viên thấy hợp lý thì chấm ý đó 0.25 đ)
  • Không tán thành: Tôn trọng người khác là hạ thấp mình (0.5 đ). Vì tôn trọng người khác không những không hạ thấp chính mình mà còn là tôn trọng chính mình và cũng nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình. (0.5 đ)

Câu 2: (2.0 điểm)

 • Người học sinh cần có tính kỉ luật và tôn trọng pháp luật. (0.5 đ)
 • Vì những quy định của kỉ luật và pháp luật giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động. (1.0 đ)
 • Ví dụ: Mọi người tham gia giao thông phải chấp hành luật giao thông thì mới đảm bảo an toàn (0.5 đ).

Câu 3: (2.5 điểm)

 • Chúng ta cần phải tôn trọng, học hỏi và tiếp thu những thành tựu của các nước trên thế giới. (0.5 đ)
 • Vì:
  • Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về kinh tế, khoa học – kĩ thuật, văn hóa, nghệ thuật...(0.5 đ)
  • Đó là vốn quý của loài người cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển (0.5 đ)
  • Tôn trọng, học hỏi và tiếp thu những thành tựu của các nước trên thế giới để tạo điều kiện để đất nước ta giàu mạnh và phát triển (1.0 đ).

Câu 4: (2.0 điểm)

 • Tính tự lập cần được rèn luyện khi còn nhỏ (0.5 đ)
 • Mỗi việc làm học sinh nêu được (0.5 đ).
Đánh giá bài viết
5 1.137
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm