Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 Phòng GD&ĐT Bình Thạnh, TP.HCM năm học 2015 - 2016

1 2.216

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9

Để chuẩn bị thật tốt cho kì thi học kì 1 môn Giáo dục công dân đang đến gần các bạn học sinh lớp 9 hãy nhanh tay tải ngay tài liệu: Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 Phòng GD&ĐT Bình Thạnh, TP.HCM năm học 2015 - 2016.

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Cự Khê, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Bình Giang, Kiên Giang năm 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT BÌNH THẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN GDCD LỚP 9
NĂM HỌC: 2015 - 2016
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (2.0 điểm)

Em có đồng ý với quan điểm sau không? Hãy cho biết vì sao em đồng ý hay không đồng ý?

a. Chỉ những người có chức có quyền mới cần phải chí công vô tư.

b. Che giấu khuyết điểm của bạn để bảo vệ thành tích lớp.

Câu 2: (3.0 điểm)

Hiện nay các nước trên thế giới đang đứng trước những vấn đề mang tính toàn cầu nào cần chung tay giải quyết? Ai là người phải chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề đó? Bản thân học sinh cần làm gì để góp phần giải quyết những vấn đề trên.

Câu 3: (2.0 điểm)

Theo em, những hành vi nào sau đây thể hiện tính năng động sáng tạo hoặc không năng động sáng tạo? Vì sao?

a. Trong giờ học môn Toán, Nam đem bài tập môn tiếng Anh ra làm.

b. Biết suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau trong học tập và trong công việc.

Câu 4: (3.0 điểm)

Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Câu ca dao trên muốn khuyên chúng ta điều gì?

Có phải người biết tự chủ là luôn hành động theo ý của mình mà không cần ai cho lời khuyên không? Vì sao? Em hãy nêu 1 tình huống đòi hỏi tính tự chủ mà em có thể gặp và dự kiến cách ứng xử phù hợp.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN GDCD LỚP 9

Câu 1: (2.0 điểm)

a. Chỉ những người có chức có quyền mới cần phải chí công vô tư.

Không đồng ý, vì mọi người cần phải chí công vô tư thì xã hội mới công bằng, bình đẳng. (1.0 điểm)

b. Che giấu khuyết điểm của bạn để bảo vệ thành tích lớp.

Không đồng ý, vì che giấu khuyết điểm cho nhau là việc làm xấu, cần đưa lớp đi lên bằng học tập và tham gia phong trào tốt. (1.0 điểm)

Câu 2: (3.0 điểm)

  • Các nước trên thế giới đang đứng trước những vấn đề có tính toàn cầu: Đói nghèo, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, chiến tranh, chủ nghĩa khủng bố, suy thoái kinh tế, mâu thuẫn tôn giáo, xung đột dân tộc, sắc tộc... (1.0 điểm) (Mỗi ý được 0.25 điểm, học sinh phải nêu được 4 ý thì được trọn 1.0 điểm.
  • Tất cả mọi người có trách nhiệm chung tay giải quyết (0.5 điểm). Bản thân học sinh cần: Không xả rác, bảo vệ môi trường; phòng chống dịch bệnh; nâng cao hiểu biết, cố gắng học tập tốt; sống thân thiện, cởi mở không gây mâu thuẫn...
  • Mỗi việc làm học sinh nêu được (0.5 điểm), nêu được 3 việc làm được trọn 1.5 điểm.

Câu 3: (2.0 điểm)

  • Câu a: Không phải là năng động sáng tạo (0.25 điểm). Vì học tập không khoa học không theo giờ nào việc nấy, dễ dẫn đến không đạt kết quả cao (0.5 điểm)
  • Câu b: Là năng động sáng tạo (0.25 điểm). Khi suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau trong học tập và trong công việc. Nó sẽ giúp ta vượt qua khó khăn (0.5 điểm), để đạt được vinh dự cho bản thân, gia đình, xã hội (0.5 điểm).
  • Học sinh trả lời ý khác theo cách hiểu của các em thì giáo viên chấm 0.25 điểm

Câu 4: (3.0 điểm)

  • Câu ca dao khuyên chúng ta biết tự chủ (0.5 điểm)
  • Không phải người biết tự chủ là luôn hành động theo ý của mình mà không cần ai cho lời khuyên (0.5 điểm). Vì nếu có lời khuyên của mọi người giúp chúng ta sáng suốt hơn trong hành động và ta đạt được kết quả tốt (1.0 điểm). (Nếu học sinh nêu ý kiến khác tương tự thì cũng cho 1.0 điểm).
  • Học sinh nêu 1 tình huống (0.5 điểm). nêu cách ứng xử phù hợp (0.5 điểm)
Đánh giá bài viết
1 2.216
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm