Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Cự Khê, Hà Nội năm học 2015 - 2016

1 502

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Cự Khê, Hà Nội năm học 2015 - 2016 có đáp án kèm theo là đề thi kiểm tra học kì I môn GDCD dành cho các em học sinh lớp 9 tham khảo, tự luyện tập nhằm củng cố và nâng cao kiến thức. Chúc các em học tốt.

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Bình Giang, Kiên Giang năm 2015 - 2016

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Nguyễn Huệ năm 2015 - 2016

Phòng GD - ĐT Thanh Oai

Trường THCS Cự Khê

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn: GDCD Lớp 9

Thời gian: 45 phút

Câu 1: (3 điểm)

Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Kể các truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà em biết?

Câu 2: (2 điểm)

Theo em thế nào là người năng động, sáng tạo? Hãy nêu 2 biểu hiện năng động, sáng tạo và hai biểu hiện không năng động, sáng tạo trong học tập của học sinh?

Câu 3: (3 điểm)

Vì sao cần phải làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Muốn có năng suất, chất lượng, hiệu quả thì học sinh phải tổ chức học tập như thế nào?

Câu 4: (2 điểm)

Vì sao chúng ta phải bảo vệ hòa bình, ngăn ngừa chiến tranh?

Đáp án đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9

Câu 1: (3 điểm)

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần (những tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp...) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. (1 đ)

Học sinh tìm được từ 4 truyền thống trở lên (2 đ)

Câu 2: (2 điểm)

 • Năng động là chủ động dám nghĩ dám làm.
 • Sáng tạo là người luôn say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lí các tính huống xảy ra trong học tập, lao động, công tác... nhằm đạt kết quả cao. (1đ)
 • Hai biểu hiện không năng động, sáng tạo: (0,5đ)
  • Học thuộc lòng mà không hiểu bài.
  • Không biết liên hệ bài học vào thực tế cuộc sống ...
 • Hai biểu hiện năng động, sáng tạo là: (0.5đ)
  • Mạnh dạn học hỏi khi có điều mình chưa hiểu.
  • Sưu tầm thêm những bài tập ngoài sách giáo khoa để mở rộng thêm kiến thức..

Câu 3: (3 điểm)

 • Làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả là yêu cầu đối với người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (0,5đ)
 • Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình, XH (0,5đ)
 • Muốn có năng suất chất lượng hiệu quả trong học tập, học sinh cần phải: (2đ)
  • Tập trung chú ý khi suy nghĩ khi học và làm việc.
  • Làm việc học tập phải có kế hoạch.
  • Tìm hiểu cách học để tiết kiệm thời gian, công sức.
  • Không nản chí khi gặp khó khăn.
  • Khiêm tốn, học hỏi mọi người, không tự kiêu, không hài lòng với kết quả đạt được...

Câu 4: (2 điểm)

- Phải ngăn ngừa chiến tranh và bảo vệ hòa bình (2đ)

Hòa bình

Chiến tranh

- Đem lại cuộc sồng bình yên, tự do.

- Đời sống ấm no, hạnh phúc.

- Khát vọng của nhân loại.

- Gây ra đau thương, chết chóc, đói nghèo, bệnh tật, thất học.

- Thành phố làng mạc bị tàn phá.

- Thảm họa của loài người.

=> Ngăn ngừa chiến tranh và bảo vệ hòa bình là nhiệm vụ của toàn nhân loại.

Đánh giá bài viết
1 502
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm