Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 trường tiểu học Hùng Thắng, Hải Dương năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 trường tiểu học Hùng Thắng, Hải Dương năm 2015 - 2016 là đề thi cuối học kì 1 lớp 4 môn Lịch sử và môn Địa lý, có đáp án kèm theo. Hi vọng tài liệu này giúp các bạn ôn thi cuối năm lớp 4 môn Sử - Địa tốt nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 4 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 - 2014

Đề kiểm tra học kì 1 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Xuân Sơn, Khánh Hòa

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt, Khoa học lớp 4 trường tiểu học Lý Tự Trọng năm 2015 - 2016

Trường Tiểu học Hùng Thắng

Lớp: 4

Họ và tên:

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Năm học: 2015 - 2016

MÔN: Lịch sử - Địa lí - Lớp 4
Thời gian: 40 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. LỊCH SỬ: (3điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống.

Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất vào năm:

a. Năm 938 b. Năm 981 c. Năm 968

Câu 2: Đánh dấu x vào trước câu trả lời đúng nhất.

Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì?

a. Chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên.

b. Xây dựng thành Cổ Loa.

c. Cả hai ý trên đều đúng.

Câu 3: Điền các từ ngữ: (đánh trước, đợi giặc, thế mạnh) vào chỗ chấm của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp:

Lý Thường Kiệt chủ trương: "Ngồi yên............................... không bằng đem quân .................................... để chặn .............................. của giặc."

II. ĐỊA LÍ: ( 3điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống.

Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn thứ:

a. Lớn thứ nhất. b. Lớn thứ hai. c. Lớn thứ ba.

Câu 2: Đánh dấu x vào trước câu trả lời đúng nhất.

Đỉnh núi Pan-xi-păng có độ cao bao nhiêu mét ?

a. 3143 mét b. 3134 mét c. 3314 mét

Câu 3: Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho thích hợp?

A B
a) Ruộng bậc thang được làm 1. dân cư đông đúc nhất nước ta.
b) Đất ba dan, tơi xốp 2. thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm.
c) Dân tộc Thái, Dao, Mông 3. sống ở Hoàng Liên Sơn.
d) Đồng bằng Bắc Bộ là nơi 4. ở sườn núi.

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: Khi đô hộ nước ta, các triều đại Phong kiến phương Bắc đã làm gì?

Câu 2: Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ?

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA: Lịch sử - Địa lý

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. LỊCH SỬ: (3điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 1 điểm

Câu 1: b

Câu 2: c

Câu 3: Thứ tự cần điền: đợi giặc; đánh trước; thế mạnh.

II. ĐỊA LÍ: (3điểm)

Câu 1: b

Câu 2: a

Câu 3: a - 4; b - 2; c - 3; d - 1

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 (2điểm): Khi đô hộ nước ta, các triều đại Phong kiến phương Bắc đã làm gì?

Trả lời: Khi đô hộ nước ta, các triều đại Phong kiến phương Bắc đã: bắt dân ta lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý, đẵn gỗ trầm, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác san hô để cống nạp cho chúng. Chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán.

Câu 2 (2điểm): Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ?

Trả lời: Lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ vì: Diện tích đồng bằng rộng lớn, đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa.

Đánh giá bài viết
1 304
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Lịch sử - Địa lý Xem thêm