Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 kèm file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

1 3.818
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN THI HỌC 1 LỚP 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
A. LISTENING.
Part 1: Listen and match.
dụ: 0
B
A
B.
C.
D.
E.
Part 2: Listen and number.
Example:
1
3
0
2
4
0
a.
b.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. READING AND WRITING
Part 1: Look and circle the best answer.
dụ: 0. stand up go out
1. pen ruler notebook
2. classroom school library
3. football chess badminton
4. eight nine seven
Part 2 : Look and fill in the blank with the correct letters, using the given letters below.
ss - oo - en - ci - in
dụ: 0. I play che_ss_
1. Op__ __ your book, please ! 3. My sch__ __l is big.
sit
down
c.
d.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. These are my pen__ __ ls. 4. I like badm__ __ton.
Part 3: Re-order the words to make the sentences.
1. your / Close / , please. / book
.............................................................
2. her / What / name ? / is
.............................................................
3. you / much. / Thank / very
.............................................................
4. do / How / spell / you/ name? / your
.............................................................
Part 4: Look and choose the best answer.
dụ: 0.
I play_________
A. basketball B. badminton C. chess
1.
These are my_________________
A. notebooks B. pencil cases C. rulers
2.

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

Đề luyện thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 kèm file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát nội dung bài học giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì kiểm tra chất lượng cuối kì 1 sắp tới.

Mời bạn đọc tải tài liệu đầy đủ gồm file nghe + đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 kèm file nghe năm học 2018 - 2019 số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 mới cập nhật trên VnDoc. 

Đánh giá bài viết
1 3.818
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm