Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 1 lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 học kỳ 1 khác nhau thường gặp trong đề thi chính thức giúp học sinh lớp 4 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi cuối kì 1 lớp 4 sắp tới.

Nội dung đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

A. LISTENING

Question 1: Listen and tick ( √ )

1.

3.1

2.

3.2

3.

3.3

4.

3.4

Question 2: Listen and write the missing words (1pt)

1.

Good morning, class. What day is it today, Mai?

It's................................

2.

What lesson do you have today?

I have got Maths, Art, Science and ...........................

PART 2: READING AND WRITING

Questions 3: Look and read. Write Yes or No in the box. Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 4: Look and read. Write YES or NO.

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex ...........................................

2. His school is small ...........................................

3. His school is in Ha Noi ...........................................

4. He loves his school ...........................................

Question 5: Look at the pictures and write the words:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 6: Complete the passage:

Happy, England, friend, music club

This is my new (1)................. Her name is Linda. She is from (2)................... She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she goes to (3).............................. She is (4).....................there.

Question 7: Rearrange the words to compete the sentences

1/ milk?/ you/ Do/ some/ want

2/ new/ This/ book./ is/ my

3/ out?/ I/ go/ May.

4/ an/ This/ is/ eraser.

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

Question 1: Listen and tick ( √ )

1. A; 2. B; 3. B; 4. B;

Question 2: Listen and write the missing words (1pt)

1. Monday; 2. English

Questions 3: Look and read. Write Yes or No in the box.

1. yes; 2. No; 3. yes; 4. yes;

Question 4: Look and read. Write YES or NO.

1. yes; 2. No; 3. Yes; 4. Yes;

Question 5: Look at the pictures and write the words:

1. friend; 2. English; 3. birthday; 4. eight;

Question 6: Complete the passage:

1. friend; 2. England; 3. music club; 4. happy;

Question 7: Rearrange the words to compete the sentences

1. Do you like some milk?

2. This is my new book.

3. May I go out?

4. This is an eraser.

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh bổ ích khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ...

Đánh giá bài viết
638 148.646
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm