Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019

VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Full name:……………………………………..
Class: …………………………………………
PART 1: LISTENING
Question 1: Listen and number
a b c d
Question 2: Listen and tick ( )
1.a b. c.
2.a. b. c.
3.a. b. c.
PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG
TRƯỜNG TH DUY PHIÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
THE FIRST TERM EXAM
Subject: English - Grade 4
Time allowed: 40 Minutes
THỨ 4
THỨ 5
TRƯỜNG TH
NGUYỀN TRÃI
TRƯỜNG TH
ĐỐNG ĐA
TRƯỜNG TH
LIÊN MINH
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
4. a. b. c
PART 2: READING AND WRITING
Questions 3: Look and read. Put the tick ( ) or cross ( X ) in the box
1.
She can skate
2.
He is dancing
3.
He can swim
4
I like cooking
Questions 4: Look, read and match.
A
B
Answer
1. When’s his birthday ?
a. No , she can’t . She can
speak English .
1…..
2. What subjects do you have on
Tuesday?
b. It’s on the third of August .
2….
3. Does she play badminton ?
c. Yes , she does .
3….
4. Can Mai speak Japanese ?
d. I have Maths and PE
4….
Question 5: Look and read. Write YES or NO.
Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His
school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is
a library, a music room and a computer room. He loves his school.
1. His name is Alex …………………………………….
2. His school is small …………………………………….
3. His school is in Ha Noi …………………………………….
4. He loves his school …………………………………….
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Question 6: Look at the pictures and write the words:
1. rfidne
……………….
2. elihgsn
……………….
3. thdirayb
……………….
4. gheit
……………….
Question 7: Read and complete the passage:
Playing - nationality - study - cooking - birthday
Hello, my name is Kiko. I’m from Japan. I live in Tokyo. My (1)
nationality is Japanese . I (2)………….at Tokyo Primary School. I like
(3)……………..the piano and (4)…………….I can swim and ride a bike. My
(5)……………….is on the twenty-second of April. I want to make friend with
everyone.
Question 8: Reoder the words to compete the sentences
1/noodles ?/ you / Do / some / want/
...............................................................................................................................
2/ her / That / pencil case./ is /
...............................................................................................................................
3/ watering / the /My grandfather / is / in the garden / flowers /.
...............................................................................................................................
4/ has / Lan / Science /on / Friday /.
...............................................................................................................................
The end

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019 có file nghe dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh có đáp án sẽ giúp các học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài và tra cứu, từ đó rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2018 - 2019 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc khác:

Mời bạn đọc tải tài trọn bộ nội dung đề thi, file nghe và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 mới cập nhật trên VnDoc.

Đánh giá bài viết
2 1.288
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm