Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 theo giáo trình Let's go

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 theo giáo trình Let's go có file nghe và đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu ôn tập Tiếng Anh hữu ích dành cho các em học sinh lớp 5. Đề kiểm tra cuối năm có cấu trúc phần thi đa dạng giúp các em phát triển đầy đủ các kỹ năng Tiếng Anh như: Nghe, Nói, Đọc và Viết hiệu quả.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Trung Mầu

Các bài nghe Tiếng Anh lớp 5

School:..............................

Name: ..............................

Class: ...............................

KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

NĂM HỌC: 2014-2015 – Thời gian: 40 phút

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number (1 pt)

Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 5

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1 pt)

What's this? It's a window. ....................

What's that? It's a bird. ....................

What are these? They're cars. ....................

What are those? They're bicycles. ....................

What's the matter? I'm tired. ....................

Question 3. Listen and draw the lines (1 pt)

Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 5

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Part 2: Reading and writing.

Question 6: 1. book 2. eraser 3. apple 4. balls

Question 7: 1. birds 2. sad 3. tired 4. shopkeepers

Question 8: 1. cold 2. students 3. nurses 4. crayon

Question 9: 1. teacher 2. matter 3. farmers 4. those

I. LISTENING.

Question 1. 1. English 2. Music 3. Science 4. Maths 5. PE

Question 2. 1. F 2. T 3. F 4. T 5. F

Question 3.

6 o'clock - get up
7 o'clock - have breakfast
8 o'clock - go to school
5 o'clock - go home
10 o'clock - go to bed.

Question 4. 1. ride a bike 2. art room 3. have a music lesson

4. in the afternoon 5. hot

Question 5. 1. blond 2. tuesday 3. go swimming 4. chocolate 5. sunny

Mời các bạn truy cập chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 5 để tải thêm đề thi môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh, Khoa học,... về làm thêm. Việc luyện thi qua nhiều đề thi sẽ giúp các em học tốt hơn, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 1 lớp 5 sắp tới. Chúc các em thi tốt.

Đánh giá bài viết
23 21.001
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm