Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Cúc Phương, Ninh Bình năm học 2018 - 2019

16 2.183
VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
1
Trường Tiu Hc Cúc Phương
KIM TRA CUI HC KÌ I
H và tên:...................................................
Năm học: 2018 2019
Lp: 4....
Môn: Tin Hc
Thi gian làm bài 40 phút
Đim
Nhn xét ca giáo viên
A: Lý thuyết (5 điểm)
Em hãy khoanh tròn ch cái trước câu tr li đúng nhất
Câu 1. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời vào năm nào?
A. 1985 B. 1995 C. 1935 D. 1945
Câu 2. Chiếc máy tính đin tử đầu tiên tên gọi gì?
A. EIAC B. ENIAC C. ANCIE D. INIAC
Câu 3. Khi tính tng ca 15 26, thông tin vào là , và thông tin ra là gì?
A. Thông tin vào là 15 và 26, thông tin ra là 41.
B. Thông tin vào 15, thông tin ra là 41.
C. Thông tin vào 26, thông tin ra là 41
D. Thông tin vào 41, thông tin ra 15 và 26.
Câu 4. Thao tác đúng để chọn một phần hình vẽ :
A.Nháy chut trên vùng cn chn.
B. Chn công c chn hình, kéo th chut bao quanh vùng cn chn.
C. Nháy đúp chuột trên vùng cn chn.
D. Nháy nút phi chut trên vùng cn chn.
Câu 5. y ch ra biu ng ca công c v t do bng c v?
A. B.
C. D.
Câu 6. Phn mm Mario có my mc luyn tp gõ?
A. 2 mc B. 3 mc C. 4 mc D. 5 mc
Câu 7. Khi chn công c hình ch nhật để v được hình vuông em nhn gi phím nào?
A. Phím Alt B. Phím Shift C. Phím Enter D. Phím cách
Câu 8. Gõ phím bng 10 ngón tay li gì?
VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
2
A. nhanh hơn B. Gõ chính xác hơn
C. Tiết kim được thi gian và công sc D. Tt c các li ích trên.
Câu 9. Trong trò chơi khám phá khu rng nhiệt đới tt c my tng sinh thái ?
A. 1 tng B. 2 tng C. 3 tng D. 4 tng
Câu 10: Hai phím Shift nm hàng phím nào?
B. a. Hàng phím s b. Hàng Phím cơ s
C. c. Hàng phím trên d. Hàng phími
B: Thc hành (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Mở phần mềm soạn thảo văn bản gõ theo mẫu sau.
Con Meo ma treo cay cau
Hoi tham chu Chuot di dau vang nha
Chu Chuot di cho duong xa
Mua mam mua muoi gio cha con Meo
Câu 2. (3 đim) Em hãy s dng c công c thích hp trong phn mềm Paint để v hình theo
mu sau.
VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
3
Đáp án biểu đim tin hc lp 4 hc kì 1
A: Lí thuyết (5 đim)
Mỗi ý đúng 0,5 đim
Câu 1 D
Câu 2 B
Câu 3 A
Câu 4 B
Câu 5 B
Câu 6 - C
Câu 7 B
Câu 8 B
Câu 9 C
Câu 10 - D
B. Thc hành (5 đim)
u 1 (2 đim)
- Ming gõ đúng theo yêu cầu, đầy đủ vn dng kiến thức đã học hợp lí 0,5 điểm
- Gõ sai hoc gõ thiếu tr 0,25 đim
Câu 2 (3 đim)
- Hc sinh v được hình theo mẫu 2 điểm.
- Học sinh tô màu được hình v 1 điểm.
- Hc sinh v thiếu tr 0,25 đim

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Cúc Phương, Ninh Bình năm học 2018 - 2019đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 dành các em học sinh tham khảo, tự nâng cao kiến thức môn Tin học lớp 4, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao. Chúc các em học tốt!

Ngoài Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Cúc Phương, Ninh Bình năm học 2018 - 2019, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán lớp 4Tiếng Việt 4 đầy đủ khác, để học tốt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
16 2.183
Đề thi học kì 1 lớp 4 Xem thêm