Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 trường tiểu học Thạch Trụ, Mộ Đức năm 2015 - 2016

98 25.833

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Thạch Trụ, Mộ Đức là đề thi cuối kì 1 lớp 4 môn Tin học. Đề thi học kì 1 lớp 4 này sẽ giúp các em ôn tập tốt, hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi cuối học kì I lớp 4 được tốt nhất. Mời các bạn tham khảo.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22 các môn

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Krông Năng năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Krông Năng năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 trường tiểu học Đồng Kho 1, Bình Thuận năm 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT MỘ ĐỨC
TRƯỜNG TH THẠCH TRỤ
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
Thời gian: 40 phút

Phần I: Lý Thuyết 7 điểm (0,5 điểm/ câu)

A.Trắc nghiệm: Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất

Câu 1: Máy tính điện tử đầu tiên ra đời vào thế kỉ nào?

       A. XIX         B. XX          C. XXI           D. XIIX

Câu 2: Chương trình máy tính được lưu ở đâu?

      A. Đĩa cứng        B. Đĩa CD       C. Thiết bị nhớ flash         D. Cả 3 đáp án A, B, C

Câu 3: Đĩa cứng nằm ở bộ phận nào của máy tính?

      A. Thân máy          B. Màn hình        C. Chuột        D. Bàn phím

Câu 4: Để vẽ hình vuông, em nhấn phím nào trong khi kéo thả chuột

          A. Alt          B. Ctrl       C. Shift        D. Enter

Câu 5: Hãy chỉ ra công cụ dùng để chọn một phần hình vẽ trong các công cụ dưới đây?
Đề thi môn tin học lớp 4

Câu 6: Có các kiểu vẽ hình e-líp nào?

A. Chỉ vẽ đường biên

B. Vẽ đường biên và tô màu bên trong

C. Chỉ tô màu bên trong, chỉ vẽ đường biên

D. Vẽ đường biên và tô màu bên trong, Chỉ tô màu bên trong, chỉ vẽ đường biên

Câu 7: Muốn thực hiện thao tác sao chép hình, em nhấn giữ......:

       A. Phím Shift          B. Phím Alt         C. Phím Ctrl         D. Phím Tab

Câu 8: Để lưu hình vẽ em nhấn tổ hợp phím nào sau đây:

A. Nhấn giữ phím Ctrl và nhấn phím S

B. Nhấn giữ phím Shift và nhấn phím S

C. Nhấn giữ phím Enter và nhấn phím S

Câu 9: Công cụ nào là công cụ vẽ hình chữ nhật tròn góc?
Đề thi môn tin học lớp 4
Câu 10: Phím Shift:

      A. Dùng để viết các kí tự trên        B. Dùng để viết chữ hoa

     C. Do ngón út phụ trách             D. Tất cả đều đúng

Câu 11: Muốn thoát máy tính em thực hiện như thế nào?

A. Start/ Turn off computer/ Turn off

B. Start/ Turn off computer/ Restart

C. Start/ Turn off computer/ Cancel

Câu 12: Hai phím Shift nằm ở:

       Hàng trên           B. Hàng dưới     C. Hàng cơ sở

Câu 13: Hãy chọn những câu trả lời đúng:

Đề thi môn tin học lớp 4

Câu 14: Các phím N, M, V, C thuộc hàng phím nào?

    A. Hàng cơ sở        B. Hàng dưới       C. Hàng Trên    D. Hàng số

B. Tự luận (3 điểm):

Câu 15 (1 điểm): Điền từ còn thiếu vào chổ trống (...)

Ngón út vươn ra nhấn giữ phím..........., đồng thời gõ phím chính.

Nếu cần gõ phím chính bằng tay phải thì ngón út.................nhấn giữ phím Shift. Ngược lại, nếu cần gõ phím chính bằng tay trái thì ngón út tay phải nhấn giữ phím Shift.

Câu 16 (1 điểm): Nối nội dung luyện gõ trong cột bên phải với các mục chọn đúng trong phần mềm Mario được cho ở cột bên trái trong bảng dưới đây:

Add Top Row
Add Numbers
Add Bottom Row
Home Row Only

 

Luyện gõ các phím ở hàng cơ sở
Luyện gõ thêm các phím ở hàng trên
Luyện gõ thêm các phím ở hàng dưới
Luyện gõ thêm các phím số

Câu 17: Hãy điền từ đúng vào chỗ trống trong các câu sau: (1 điểm)

A, Nhấn phím Delete để xóa một chữ ....................................... con trỏ soạn thảo

B, Nhấn phím Backspace để xóa một chữ .................................. con trỏ soạn thảo

Đánh giá bài viết
98 25.833
Đề thi học kì 1 lớp 4 Xem thêm